Vem träder i avliden testamentstagares ställe?

2015-07-29 i Testamente
FRÅGA
Vem ärver universell testamentstagare, en av två namngivna, om denne är avliden vid bodelningen efter testator? Den andre testamentstagaren eller allmän arvsgång efter den avlidne testamentstagaren?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I första hand bör svar på din fråga sökas i 11 kap. 1 § ärvdabalken, där det anges att ett testamente ska tolkas på sådant sätt att det kan antagas stämma överens med testators (den som förordnar om sin kvarlåtenskap i testamentet) vilja. Om det således av testamentet går att utläsa, eller om testator under sin livstid muntligen uttryckt, vad han eller hon avsåg skulle ske om en testamentstagare var avliden vid hans/hennes död, ska denna ordning gälla.

Om det inte går att utröna testators hypotetiska vilja efter en tolkning av testamentet finns vissa lagbestämmelser att stödja sig på. En sådan regel finns i 11 kap. 6 § ärvdabalken, som föreskriver en presumtion för att testamentstagarens avkomlingar ska träda i dennes ställe. Detta gäller dock endast under förutsättning att barnet till testamentstagaren skulle ha varit arvsberättigad även utan testamentet. Härmed avses att barnet till testamentstagaren måste tillhöra någon av de tre arvsklasserna, som stadgas i 2 kap. 1-3 § § Ärvdabalken, för att denna presumtion ska vara tillämplig.

Är situationen sådan att testamentstagarens bröstarvingar inte tillhör någon av de tre arvsklasserna, så träder enligt lagkommentarerna den legala arvsordningen in. Med detta avses alltså att den/de som enligt 2 kap. ärvdabalken har bäst rätt till arv tilldelas testamentstagarens andel. Givetvis gäller detta också här under förutsättning att testamentet inte kan tolkas på annat sätt.

Till sist kan kort regeln i 11 kap. 7 § Ärvdabalken beröras. Där anges att om hela kvarlåtenskapen har testamenterats bort, eller allt förutom bröstarvinges laglott, så ökas lotterna för de övriga universella testamentstagarna med den avlidne testamentstagarens andel i motsvarande mån. Har nämligen ett förordnande skett av testators hela kvarlåtenskap, bör det kunna tolkas som att testator velat åsidosätta den legala arvsordningen.

Hoppas att ovanstående besvarade din fråga. I annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor i formuläret nedan.

Med vänliga hälsningar,
Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2650)
2020-10-30 Kan min far testamentera sitt hus till någon annan än mig?
2020-10-30 Rätten att taga arv och upprättande av testamente
2020-10-30 Kan testamentstagares barn ärva efter testator?
2020-10-30 Får ett testamente vara bevittnad av en 14-åring?

Alla besvarade frågor (85612)