Vem träder i avliden bröstarvinges ställe?

2020-04-08 i Bröstarvinge
FRÅGA
jag är gift med min fru och har 2 barn. det första barnet flickan hade min fru med sig när vi träffades sen fick vi ett gemensamt barn pojke. jag har adopterat flickan för att vi ska kunna bli en kärn familj. sen avlider pojken 30 år gammal han hade ingen familj frugan o jag ärver honom.men min fråga vad händer om min svärmor dör hon har 6 barn alltså frugans syskon. min fru lever inte går jag in som arvinge efter frugan eller går frugans del till pojken å jag tar hans del hoppas på svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arvsrätt hittar vi i Ärvdabalken (ÄB) och regler om vad som gäller vid adoption finns i Föräldrabalken (FB) 4 kap.

Jag förstår din fråga som att varken din son eller din maka är i livet, men att du har en adopterad dotter och sedan undrar vem som får arvet efter din svärmor.

Kort om adopterade barn

Det barn som adopteras anses därefter vara barn till den eller de som adopterat. Detta innebär att ett adopterat barn likställs med biologiska barn till de som adopterat - i detta fall har du adopterat din makas barn vilket gör barnet till ert gemensamma barn (4 kap. 21 § första stycket FB).

Vem ärver din svärmor?

Huvudregeln är att den avlidnes barn – också kallade bröstarvingar – ärver lika stor del efter den avlidne (2 kap. 1 § ÄB). I detta fallet har din svärmor 6 barn – det framgår inte om det är inklusive eller exklusive din fru – jag kommer i mitt svar utgå från att det är exklusive din fru och att din svärmor hade 7 barn totalt. Din svärmor har alltså 7 bröstarvingar.

I denna situationen är inte din fru, som är en av bröstarvingarna, längre i livet – i sådana fall träder din frus barn i hennes ställe (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Det endast är personer som lever vid arvlåtarens död som kan ärva (1 kap. 1 § första stycket ÄB). Eftersom att er son inte heller är i livet, så är det enbart er dotter som kommer träda i din frus ställe – din dotter kommer alltså ärva den del som din fru skulle ärvt efter din svärmor.

Exempel

X avlider och lämnar en förmögenhet på 140.000 kr. X hade 7 barn, men vid dennes död är endast 6 barn i livet. Det avlidna barnet hade dock själv ett barn som fortfarande är i livet (barnbarn till X) – detta barn träder då i dess förälders ställe.

Förmögenheten på 140.000 kr fördelas alltså lika mellan arvingarna och de får 20.000 kr vardera – barnbarnet kommer då ärva den del på 20.000 kr som föräldern hade ärvt.

Om det avlidna barnet i stället skulle haft två barn i livet – skulle vardera barnbarn till X dela på den del som deras förälder skulle ärvt, dvs att det avlidna barnet syskon skulle fått 20.000 kr vardera och det avlidna barnets egna barn skulle dela på 20.000 kr.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (474)
2022-01-09 Hur fördelas arvet när en bröstarvinge är avliden?
2022-01-04 Ärver mina barn mig eller även min fd. make som inte är deras fader?
2021-12-22 Efterlevande makes arvsrätt går före bröstarvingars arvsrätt
2021-12-05 Bröstarvingars arvsrätt

Alla besvarade frågor (98704)