Vem tillfaller kvarlåtenskap om bröstarvinge avstår sin laglott?

2015-12-20 i Testamente
FRÅGA
Ensam mor med son som brutit kontakten och säger att han inte vill ha något efter henne. Modern testamenterar bort 50 % till goda vänner/välgörenhet och skriver att sonen ska få sin laglott. Vem ärver sonens del om han vidhåller att han inte inte vill ha något. Modern har syskon som dock ej finns med i testamentet.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Regler om arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB), här. Precis som du skriver kan en bröstarvinge avstå sin rätt till laglott enligt ÄB 7 kap. Om sonen skulle välja att avstå från sin laglott uppstår alltså frågan till vem eller vilka den delen av kvarlåtenskapen ska tillfalla. Det finns två möjliga utfall; antingen ökas de övriga testamentstagares rätt i proportionerlig mån (dvs. sonens laglott fördelas mellan de goda vännerna och välgörenhet) eller så kommer sonens laglott fördelas enligt den legala arvsordningen, alltså som om inget testamente fanns, och pengarna skulle då tillfalla moderns syskon enligt ÄB 2 kap 2 § 2 st.

Vilket av dessa alternativ som är det rätta finns inget självklart svar på, utan måste ofta bedömas utifrån en tolkning av testamentet och testatorns vilja, se ÄB 11 kap 1 §. Exempelvis har kanske testatorn medvetet valt att utesluta sina syskon ur testamentet för att hon inte vill att de ska ärva något, vilket skulle tala för den första lösningen. Möjligtvis kan testatorn ha önskat att syskonen skulle få ärva henne endast om sonen avstod från laglott, och på så vis trott att hon tillgodosett detta intresset genom den utformning som skett av testamentet, och det skulle i sin tur tala för den andra lösningen. Tyvärr finns det inget tydligare svar utifrån den information som frågan ger, men förhoppningsvis kan svaret fungera som viss vägledning.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86872)