Vem tar över som statschef om hela kungafamiljen dör?

FRÅGA
Hej! Om hela kungafamiljen plötsligt skulle alla dö samtidigt, vem är det då som har den lagliga rätten att ta över som monark? Måste väl vara någon utomstående då.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Successionsordning (1810:0926), nedan kallad SO; Regeringsformen (1974:152), nedan kallad RF; och Riksdagsordning (2014:801), nedan kallad RO.

Av 1 kapitlet 5 § RF följer att den kung eller drottning som innehar Sveriges tron är Sveriges statschef. Idag är Sveriges statschef alltså kung Carl XIV Gustaf.

Tronföljden

Tronföljden i Sverige följer av 1 § SO. Där framgår det att den som ska ta över efter nuvarande kung Carl XIV Gustaf är hans avkomlingar i rätt nedstigande led, alltså hans barn, barnbarn osv, där det äldsta barnet har företräde (i nuvarande fall kronprinsessan Victoria).

Vad händer om hela kungafamiljen dör?

Om det skulle vara så att hela kungafamiljen dör, alternativt att alla väljer att avsäga sig tronen, så ska riksdagen välja en riksföreståndare och en vice riksföreståndare som tillsvidare ska utföra statschefens uppgifter (5 kapitlet 5 § första stycket RF). I lagen uttrycks det som att "konungahuset utslocknar".

Det finns inga bestämmelser i lagen om att ett nytt kungahus ska väljas, utan riksdagen ska ta ställning till hur den framtida statsformen ska se ut och detta ska avgöras så snabbt som möjligt. Under tiden sköter den utsedde riksföreståndaren som sagt de uppgifter som kungen tidigare utfört.

Hur riksföreståndare och vice riksdagsföreståndare utses

Riksföreståndaren och vice riksföreståndaren väljs genom omröstning i riksdagen med slutna sedlar. Slutna sedlar innebär att det inte framgår hur en viss person har röstat. Den som får mer än hälften av rösterna blir vald. Får ingen mer än hälften av rösterna ska ett nytt val genomföras. Om ingen får mer än hälften av rösterna då heller ska ett tredje val genomföras mellan de två som vid den andra omröstningen fick flest röster. Den person som vid tredje omröstningen får flest röster är den person som blir utsedd till riksföreståndare/vice riksföreståndare (13 kapitlet 20 § RO och 3 kapitlet 4 § tredje stycket RO).

Sammanfattning/kortfattat svar på din fråga

Om hela kungafamiljen dör så utser riksdagen en riksföreståndare och en vice riksföreståndare som ska utföra kungens arbetsuppgifter under tiden som riksdagen ska ta ställning till hur Sveriges framtida statsskick ska se ut. Det finns alltså inga bestämmelser om att t.ex. ett nytt kungahus ska väljas utan det är en fråga som kommer att utredas då situationen uppstår.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Mvh

Sanna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (852)
2021-04-16 Är det lagligt att hindra människor från att lämna en plats?
2021-04-16 Vilken lag har ersatt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar?
2021-04-15 Är det tillåtet enligt pandemilagen att ha fest i hyrd stuga?
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?

Alla besvarade frågor (91293)