Vem tar över bostad vid bodelning för sambos

Hur blir det i en tvångsbodelning mellan sambo om kvinnan har störst behov av huset, har 2 barn skrivna på denna adressen men har inte ekonomisk möjlighet att lösa ut sin ex sambo till marknadsvärde ?

Kan hon bli tilldelat huset i alla fall?

Kan jag köpa huset trots att jag har ordnat en annan bosatt men har ekonomisk möjlighet att lösa ut henne.

Tack för svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.

Svaret kommer att variera beroende på om bostaden är såkallad samboegendom eller om den är annan egendom.

För att bostaden ska räknas som samboegendom måste den vara förvärvad för gemensam användning och den ska vara ert gemensamma hem. Detta framgår av 3,5 §§ Sambolagen.

Om bostaden förvärvades av en sambo innan ni träffades så räknas bostaden som denne sambos egen egendom.

Om bostaden skulle klassas som egen egendom, alltså en parts enskila egendom så kan inte ett övertagande ske överhuvudtaget. Bostaden är då alltså den personens oavsett om den andre sambon har ett större behov av bostaden.

Om Bostaden å andra sidan räknas som samboegendom kan den person som har störst behov av den få rätt till bostaden. 16§ Sambolagen. Om kvinnan i förhållandet ensamt tar hand om barnen t.ex och inte kan hitta en ny bostad enkelt så kan hon ha rätt att få bo kvar i bostaden. Ett krav för detta är dock att hon då betalar det marknadsmässiga värdet till sambon som efterger sin andel av bostaden. 17§ 2st Sambolagen.
Kan hon inte betala den andre sambons andel så har hon inte rätt att behålla bostaden.

Om ingen av er tar över bostaden kommer ni inneha bostaden med samäganderätt, 19§ Sambolagen

Med vänliga hälsnigar

Victor ÅkerfeldtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”