Vem tar hand om underårigas arv vid båda föräldrarnas död?

2021-03-20 i Bröstarvinge
FRÅGA
Jag och min sambo har snart två gemensamma barn. Om vi båda dör samtidigt förstår jag att våra barn ärver oss, men vem har hand om deras arv då båda barnen är långt under 18 år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara din fråga får ledning sökas i föräldrabalken (FB).

Om ni båda dör samtidigt ärver era barn mycket riktigt er (ärvdabalken 2 kap. 1 §). I det fall barnen är under 18 år kommer rätten att förordna en förmyndare åt barnen, i regel utses samma förmyndare åt syskon (10 kap. 5-6 § FB). Förmyndaren kommer att ta hand om barnets tillgångar å deras vägnar, detta inkluderar deras arv (12 kap. 1 § FB).

Du kan själv framföra vem du vill ha som förmyndare till ditt barn i det fall ni båda avlider, vilket kan göras exempelvis genom att upprätta ett testamente där det framgår vem det ska vara. Den utvalda ska då förordnas förmyndarskap om det inte är olämpligt (10 kap. 7 § FB).

Den utvalda förmyndaren har en skyldighet att ta hand om tillgångarna på ett sätt som gynnar barnet (12 kap. 3 § FB). Bland annat ska tillgångarna användas för barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt (12 kap. 4 § FB).

För att försäkra att tillgångarna tas omhand i enlighet med vad som är bäst för barnet finns det en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd i varje kommun som utövar tillsyn över förmyndare (16 kap. 1 § FB).

Sammanfattningsvis kommer alltså, i det fall ni båda avlider och barnen är under 18 år, en utvald förmyndare att ta hand om barnets tillgångar i enlighet med vad som anses vara bäst för barnet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Olof Funke
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (466)
2021-10-04 Min pappa har skänkt bort sitt hus till sin sambo efter ett sjukdomsbesked. Kan jag häva gåvan?
2021-09-26 Hur skriver man testamente?
2021-09-16 Kan man göra sina egna barn arvlösa?
2021-08-31 Kan man ärva någon som intagit en roll som farförälder men inte är biologisk släkt?

Alla besvarade frågor (96379)