FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/08/2018

Vem tar hand om pengar som ett omyndigt barn ärver efter en förälder?

Hur gör man med pengar som ett omyndigt barn ärver efter sin pappa?

Tar barnets mamma hand om dom tills barnet är myndigt även om föräldrarna var skiljda vid dödsfallet?

I så fall kan ju mamman bränna dom tillsammans med sin nya kille??

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du i Föräldrabalken (FB).

Vem tar hand om arvet efter pappan innan barnet är myndigt?
Eftersom barnet är omyndigt får hen inte själv råda över sin egendom, vilket innebär att hen inte får förvalta sitt arv efter pappan själv. (9 kap. 1§) Istället är barnets föräldrar förmyndare om de har vårdnaden om barnet. (10 kap. 2§) Om pappan dör blir mamman ensam vårdnadshavare och förmyndare.

Vilka skyldigheter har förmyndaren som tar hand om pengarna?
Förmyndaren (mamman) har i uppdrag att förvalta barnets tillgångar. (12 kap. 1§) Mamman har som skyldighet att ta hand om egendomen (arvet) på det sätt som mest gynnar barnet. (12 kap. 3§)

Finns det något skyddsnät?
Förmyndaren står under överförmyndarens tillsyn och är skyldig att lämna de upplysningar som överförmyndaren begär. (12 kap. 9§) Den här regeln finns för att säkerställa att barn/omyndiga inte missgynnas på något sätt. Överförmyndaren kontrollerar alltså att allt går rätt till så att barnets arv inte missbrukas.

Vad finns att göra för ytterligare skydd?
Förmyndaren får inte ta hand om tillgångar som barnet fått genom testamente med det villkor att egendomen ska stå under särskild förvaltning av någon annan än förmyndaren. Det finns alltså en möjlighet för pappan att skriva ett testamente med ett särskilt villkor att arvet ska stå under förvaltning av någon annan till dess att barnet själv blir myndigt. (12 kap. 1§) Även utan ett sådant testamente finns dock som sagt ett skydd i form av överförmyndarens kontroller.

Kontakta gärna någon av våra jurister om du eller någon i din närhet skulle behöva hjälp med att upprätta ett sådant testamente. Det kan du göra här.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida LjungbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000