Vem tar hand om omyndiga barns arv?

Hej

Om jag dör, vem tar då hand om pengarna/egendomarna åt min dotter tills hon är vuxen. Och hur länge kan man låta någon annan ta hand om pengarna åt henne?

Jag vill inte att mitt ex ska kunna ta del av pengarna eller sköta dom åt henne. Min dotter är under 10 år.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga berör arv aktualiseras Ärvdabalken (framöver kallat ÄB), eftersom barn är inblandade blir även Föräldrabalken aktuell (FB).

Om du dör är det i första hand era barn som kommer att ärva allt (2 kap. 1 § ÄB). Är dina barn under 18 år är de dock omyndiga och får därmed inte som utgångspunkt råda över sin egendom (9 kap. 1 § FB).

Jag antar att ditt ex även är din dotters förälder och även att ni har delad gemensam vårdnad. Detta innebär vidare att ni är barnets förmyndare (10 kap. 2 § 1 st. FB). Om en av er skulle dö blir den efterlevande vårdnadshavaren förmyndare (10 kap. 2 § 2 stycke FB).

Vad kan du göra?
Vill du dock inte att ditt ex ska kunna ta del av pengarna kan du upprätta ett testamente där du villkorar rätten till egendomen med särskild överförmyndarkontroll. Detta görs dock automatiskt om arvet överstiger ett visst prisbasbelopp, alltså ca 47 000 kr (16 kap. 11 § FB). Sätts då pengar in i en bank med förbehåll om att det skall stå under särskild överförmyndarkontroll får dessa inte tas ut utan överförmyndarens samtycke enligt 13 kap. 8 § FB.

När det sedan kommer till testamentet är det viktigt att formkraven för testamentet är uppfyllt enligt 10 kap. ÄB. Behöver du hjälp med att upprätta ett testamente rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Ni kan boka tid direkt på http://www.lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Izel IRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning