FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt22/05/2018

Vem tar hand om ens barn om båda föräldrarna dör?

Hej

Jag är gift och har 3 barn

om både min make och jag skulle dö samtidigt vad händer då med våra barn? jag har en svägerska som sagt att hon tar hand om barnen men måste vi inte skriva ner detta så det blir juridiskt bindande?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i Föräldrabalken (FB). Jag kommer dela frågan upp i dels vem som kommer att bli vårdnadshavare dels om vem som kommer bli förmyndare i fall att en sådan skulle behövas.

Vem blir vårdnadshavare efter föräldrars död.

Om båda föräldrarna dör ska rätten på anmälan av socialnämnden eller när förhållandet annars är känt anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 Kap 9 § FB). Den som särskilt förordnas att vara vårdnadshavare vid en sådan situation ska vara lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Om föräldrarna gett till känna på förhand vem de vill att ska ha vårdnaden ska denna utses till vårdnadshavare om det inte är olämpligt (6 Kap 10 a § FB).

Det är viktigt att notera att det alltid är barnets bästa som är avgörande i frågor om vårdnad (6 Kap 2a § FB). Dvs. den person som anses vara bäst för barnet kommer att anförtros vårdnaden oberoende om en person utsetts på förhand.

Ni behöver inte skriva ner det för att det ska bli juridiskt bindande däremot kan det vara bra att nämna det i ert testamente eller något liknande.

Vad gäller om det finns ett behov av en förmyndare.

Oftast är vårdnadshavaren även förmyndaren (10 Kap 3 § FB). Dock kan det finnas särskilda skäl för att så inte är fallet, t.ex. om barnets ekonomiska förhållanden är komplicerade och den som utsätts till vårdnadshavare inte har kompetens att förvalta ekonomin. På samma sätt som till vårdnadshavare ska den som utses till förmyndare vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig (10 Kap 6 § FB). Om föräldrarna gett till känna vem de vill ha som förmyndare ska denna väljas om det inte är olämpligt (10 Kap 7 § FB).

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare