Vem tar hand om barns arv vid båda föräldrarnas död?

2021-04-27 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej lawline! Jag undrar vad som händer med arvet till mitt barn om både jag och hans mamma går bort samtidigt? Han är bara 8 år gammal och kan ju inte ha ansvar för vårt hus eller liknande.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara din fråga får ledning sökas i föräldrabalken (FB).

Om ni båda dör samtidigt och ert barn är under 18 år kommer rätten att förordna en förmyndare åt barnet. (10 kap. 5 § FB). Förmyndaren kommer att ta hand om barnets tillgångar å hens vägnar, detta inkluderar hens arv (12 kap. 1 § FB).

Du kan själv framföra vem du vill ha som förmyndare till ditt barn i det fall ni båda avlider, vilket kan göras exempelvis genom att upprätta ett testamente där det framgår vem det ska vara. Den utvalda ska då förordnas förmyndarskap om det inte är olämpligt (10 kap. 7 § FB).

Den utvalda förmyndaren har en skyldighet att ta hand om tillgångarna på ett sätt som gynnar barnet (12 kap. 3 § FB). Bland annat ska medlen användas för barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt (12 kap. 4 § FB).

För att försäkra att tillgångarna tas omhand i enlighet med vad som är bäst för barnet finns det en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd i varje kommun som utövar tillsyn över förmyndare (16 kap. 1 § FB).

Sammanfattningsvis

I det fall ni båda avlider och barnet är under 18 år kommer en utvald förmyndare att ta hand om barnets tillgångar i enlighet med vad som anses vara bäst för barnet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Olof Funke
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (438)
2021-05-01 Ärver min son mina lån och skulder?
2021-04-30 Vad är mest rättvist vid fördelning av arv mellan arvingar?
2021-04-30 Försäljning av ärvd lägenhet
2021-04-30 Efterarvsrätt och fri förfoganderätt

Alla besvarade frågor (92212)