FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndssansvar för djurägare23/03/2022

Vem täcker veterinärkostnaderna när min hund har blivit attackerad av en annan hund?

Min hund blev överfallen av en annan hund under vår promenad. Den andra hunden smet från personen som inte är ägaren utan bara var ute och rastade den hunden. Min hund blev tvungen att uppsöka veterinären och fick salva utskriven för sitt skadade öga. Hundägaren till den andra hunden vägra nu att stå för kostnaden för veterinärbesöket samt för salvan då hen anser att det är personen som tillfälligt var ute med hunden.

Vad har jag har jag för rättigheter och skyldigheter och hur går jag vidare. Jag anser att det är den andra hundägaren som har strikt ansvar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är reglerad i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (hundlagen). Lagen reglerar frågor som rör hundägares ansvar för skador som deras hundar ger upphov till.

Hundägarens strikta ansvar

Enligt lagen, precis som du skriver, ska en hundägare ansvara för alla skador som orsakas av hunden, oavsett om ägaren vållat skadan eller inte (strikt ansvar). Detta innebär att omständigheten att hundägaren inte har vållat skadan kommer inte påverka den skadelidandes (Din) rätt till skadestånd (19 § st. 1 hundlagen).

Detta innebär alltså att hundägaren bär ett strikt ansvar för skadorna som dennes hund har åsamkat din hund.

Jämkning

Den enda omständigheten som den skadevållande ägaren skulle kunna åberopa för att minska skadeståndets omfattning är att skadelidande (du) varit medvållande till skadan (kallas för jämkning) enligt skadeståndslagen (SKL) 6 kap. 1 § st. 2. Detta skulle kunna minska ersättningen som skadevållaren måste erlägga skadelidande.

Om du då väcker en skadeståndstalan mot grannen – har grannen en möjlighet att jämka?

Utgångspunkten är alltså att grannen har ett strikt ansvar för skadan, i detta fall att din hund har blivit skadad och veterinärkostnaderna som uppstod till följd av den. Däremot skulle den andra hundägaren kunna begära jämkning på grund av olika omständigheter. Jag tror däremot inte detta skulle vara särskilt framgångsrikt, eftersom den skadevållande hundägaren överlåt hundrastningen åt någon som promenerade hunden utan att ha den kopplad. Om hunden ovanpå detta har uppvisat ett aggressivt beteende gentemot hundar tidigare, talar dessa omständigheter för att jämkning inte ska ske. Jag tror, utifrån den informationen jag har att gå på, att den andra hundägaren kommer ha svårt att argumentera för att jämkning ska ske.

Däremot blir diskussionen om jämkning inte aktuell förrän ni tvistar om detta i domstol, och så långt behöver det ju inte gå. Jag rekommenderar dig att i första hand kontakta och begära att få veterinärkostnaderna täckta igen eftersom hen bär ett strikt ansvar för all skada som dennes hund orsakar. Om den skadevållande hundägaren återigen vägrar betala och du fortfarande vill få kostnaderna täckta, kan du väcka en skadeståndstalan i behörig tingsrätt.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar kan du alltid höra av dig till oss igen,

Mvh,

Victoria AnderssonRådgivare