Vem står risken vid köp av bostadsrätt?

2020-09-30 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,jag är intresserad av att köpa bostadsrätt där det kommer ske inglasning av balkongen mellan kontraktsskrivning och tillträde. Vad är det som gäller ifall någonting skulle gå fel med inglasningen? Det är nämligen säljare som har beställt det och har avtal med firman som ska utföra jobbet. Vad är det bra att tänka på? Bör man ha någon särskilt klausul i kontraktet angående detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köplagens regler

En bostadsrätt är enligt svensk rätt lös egendom, till skillnad från en fastighet som är fast egendom. En bostadsrätt regleras därför av köplagen (KöpL), inte fastighetsbalken.

Vem som ansvarar för vad som sker med varan (i detta fall bostadsrätten) brukar inom juridiken kallas för vem som bär risken. Huvudregeln i 12 § KöpL är att risken övergår på köparen när varan avlämnas. En bostadsrätt avses avlämnad när köparen tagit hand om den. Om tidpunkten för när avlämnande ska ske inte framgår av avtalet ska bostadsrätten avlämnas inom skälig tid, vilket bedöms från fall till fall. Avlämnas bostadsrätten inte i rätt tid och beror det på köparen eller något förhållande på hans sida, går risken över på köparen när säljaren har gjort vad som ankommer på honom för att avlämnandet skall kunna ske. Skall köparen hämta nycklarna till bostadsrätten på en annan plats än hos säljaren, går risken över när tiden för avlämnandet är inne och köparen har fått veta att nycklarna finns tillgängliga för avhämtning.

Bär köparen risken för bostadsrätten (innan avlämnandet skett) är han skyldig att betala bostadsrätten om den har förtörsts eller försämrats genom en händelse som inte beror på säljaren. Skulle något alltså gå fel vid inglasningen om risken ligger på dig skulle du få betala för det, om det inte kan anses ligga säljaren till last. Ligger risken på säljaren (innan avlämnandet skett) skall alltså säljaren betala för eventuella fel själv.

Särskild klausul

Köplagen tillämpas inte i den mån annat följer av köpeavtalet. I första hand är den rättsliga utgångpunkten alltid vad som avtalats mellan säljare och köpare. Att därför skriva en särskild klausul om vem som ska ansvara för eventuella fel vid glasningen kan alltid vara klokt! Det går också att särskilt avtala när bostadsrätten ska avlämnas, och om det är efter att glasningen är färdig ska således inte risken ligga på dig förrän efter det är klart.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1185)
2021-05-12 Störande buller - renoveringstider
2021-05-11 Meddelande på annat sätt 7 kap 2 § bostadsrättslagen
2021-05-07 Är det okej att bo i en bostadsrätt och driva sin verksamhet hemma?
2021-05-03 Ansvar för fuktskada i bostadsrätt på grund av bristfällig ventilation

Alla besvarade frågor (92183)