Vem står risken för att myndighetens brev kommer fram?

2017-06-01 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej, jag undrar vem som är ansvarig om ett brev från en myndighet inte kommer till mig? Är jag ansvarig för det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sveriges myndigheter är regeringen, domstolarna och förvaltningsmyndigheterna. Jag kommer att utgå från att det är förvaltningsmyndigheter (som till exempel Skatteverket och kommunala nämnder) du syftar på.

Det är förvaltningslagen (1986:223)(FL) som styr hur förvaltningsmyndigheter ska handlägga ärenden och sköta kontakterna med enskilda Av lagen framgår att myndigheter har en långtgående serviceskyldighet mot både andra myndigheter och enskilda (4-6 §§ FL).

I din fråga framgår inte vilken myndighet eller vilken typ av brev det är fråga om. Detta har betydelse eftersom det kan finnas specialregler som går mot huvudregeln, som i svensk rätt är att "meddelanden befordras på avsändarens risk".

Enligt huvudregeln är det alltså myndigheten - såsom avsändare - som är ansvarig för att dess brev når din adress. Det är däremot du som är ansvarig för att öppna och läsa brevet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?