Vem står för vårdkostnader om min hund blir oprovocerat attackerad av en annan hund?

Vem står för vårdkostnader om min hund blir oprovocerat attackerad av annan hund? Jag saknar försäkring

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om ansvar för hundar finns i lagen om tillsyn över hundar och katter. Regler om ersättning finns i skadeståndslagen (SkL).

Om hundar och skadestånd

Din hund räknas juridiskt sett som lös egendom. Den som skadar annans egendom blir ersättningsskyldig för sakskada (2 kap 1 § SkL). När det kommer till hundar ska de hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § lag om tillsyn över hundar och katter).

En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare även om han eller hon inte vållat skadan (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Det spelar alltså ingen roll om den andra hundens ägare agerat vårdslöst eller inte, utan de blir betalningsskyldiga i vilket fall. Om det är en tjänstehund (polishund eller dylikt) som attackerat din hund gäller dock inte detta om det kan anses vara berättigat i situationen.

Vem ska stå för kostnaderna?

Personen ansvarig för den andra hunden är skyldig att betala dina kostnader vid en oprovocerad attack. Ersättning med anledning av sakskada omfattar sakens värde eller reparationskostnad och även annan kostnad till följd av skadan (5 kap 7 § SkL). Vårdkostnaderna faller under uttrycket reparationskostnader och du har därför rätt till skadestånd.

I det fall du inte vet eller kan ta reda på vem hundägaren är så har du ingen att hålla ansvarig för skadorna. I vanliga fall skulle du kunna kontakta ditt försäkringsbolag, beroende på vad du har för försäkring. Utan försäkring och utan känd gärningsman får du själv stå för kostnaderna.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000