Vem står för saneringskostnad av avlidens lägenhet?

2018-10-10 i Arvsskifte
FRÅGA
Min sons bortgångne fars lägenhet var tvungen att röksaneras. Är det så att sonen, måste betala denna räkning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och dödsbo finns i ärvdabalken (ÄB).

Det är dödsbodelägarna som ska förvalta dödsboets egendom under boets utredning. Dödsbodelägare är efterlevande make, sambo och de som har rätt till arv efter den avlidne (18 kap. 1 § ÄB). Dödsboet består av den avlidnes tillgångar och skulder.

De kostnader som uppkommer för begravning, kostnader för städning och tömning av bostaden m.m. betalas av dödsboet. Det innebär att sonen inte personligen måste stå för kostnaderna för saneringen. Däremot kan han behöva ha hand om dödsboet om ingen särskild dödsboförvaltning har anordnats, t.ex. genom att en dödsbodelägare har begärt det, eller någon har blivit förordnad genom testamente (19 kap. 1 § ÄB).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Emilia Simu
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (491)
2019-03-31 Arvsskifte med särkullbarn
2019-03-31 Enskild egendom
2019-03-25 Styvbarns arvsrätt
2019-03-23 Vad händer med nyttjanderättsavtal som dödsboet ingått för sin egendom, efter arvskiftet?

Alla besvarade frågor (68021)