Vem står för saneringskostnad av avlidens lägenhet?

Min sons bortgångne fars lägenhet var tvungen att röksaneras.

Är det så att sonen, måste betala denna räkning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och dödsbo finns i ärvdabalken (ÄB).

Det är dödsbodelägarna som ska förvalta dödsboets egendom under boets utredning. Dödsbodelägare är efterlevande make, sambo och de som har rätt till arv efter den avlidne (18 kap. 1 § ÄB). Dödsboet består av den avlidnes tillgångar och skulder.

De kostnader som uppkommer för begravning, kostnader för städning och tömning av bostaden m.m. betalas av dödsboet. Det innebär att sonen inte personligen måste stå för kostnaderna för saneringen. Däremot kan han behöva ha hand om dödsboet om ingen särskild dödsboförvaltning har anordnats, t.ex. genom att en dödsbodelägare har begärt det, eller någon har blivit förordnad genom testamente (19 kap. 1 § ÄB).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Emilia SimuRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000