Vem står för rättegångskostnaderna i ett vårdnadsmål?

2019-04-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag har ensam vårdnad om mina 2 pojkar sedan skillsmässan ifrån pappan 2009.Nu vill pappa ha gemensam vårdnad om min äldsta på 15 år då han provbor hos sin pappa då han blivit en smula "tonårig" och det fungerar inte här hemma. Hos pappa har han inte samma regler och krav och han vågar inte bråka där. Nu vill pappan åt underhåll via försäkringskassan trots att jag erbjudit mig att reglera/betala samma summa till honom privat för kostnader. Nu hotar han med Tingsrätt och att det kommer att kosta mig en massa pengar om jag inte skriver på papper för gemensam vårdnad och skickar min son som budbärare och påtryckare för att jag ska skriva på. Jag vill inte släppa in honom i gemensam vårdnad så att han ska kunna ställa till i beslutsfrågor. Nu till frågorna..Om pappan går till Tingsträtten för att söka gemensam vårdnad, kostar detta mig något? Om han blir "godkänd" för gemensam vårdnad? Kostar processen mig något?Och om han inte blir tilldömd gemensam vårdnad, kostar processen mig något? Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I familjemål är huvudregeln att vardera part står för sina egna rättegångskostnader och inte den andres – oavsett om man vinner eller förlorar målet. Kostnaden för stämningsansökan betalar alltså din ex-make oavsett utgång, om han skulle besluta sig för att lämna in en sådan. Skulle en part däremot utebli att närvara på rättegången eller på annat vis "sabotera" huvudförhandlingen kan rätten döma att denna får ersätta även motpartens rättegångskostnader.

Ofta finns ett så kallat rättsskydd i hemförsäkringen, vilket innebär att försäkringsbolaget täcker merparten av de kostnader som en rättegång innebär, t.ex. kostnader för ombud, vittnen eller eventuell experthjälp. Försäkringsbolagen har däremot normalt sett vissa förbehåll för att du som försäkringstagare ska kunna använda dig av rättshjälpen, exempelvis att en viss lång tid passerat mellan skilsmässan och vårdnadstvisten. Självrisken, d.v.s. det belopp du betalar själv, uppgår normalt sett till 20 – 25 % av den totala kostnaden. Mitt råd är att du vänder dig till ditt försäkringsbolag och undersöker vad som gäller i just ditt fall.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Elin Rideg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (723)
2020-05-22 Får den ena föräldern flytta med barnen utan den andras samtycke?
2020-05-22 Får den andra föräldern bestämma var barnet ska gå i skolan utan att informera mig?
2020-05-21 Gemensam vårdnad och umgängesrätt
2020-05-13 Vad gör man om den ena vårdnadshavaren inte lämnar över barnen?

Alla besvarade frågor (80669)