Vem står för radonåtgärd efter felaktig mätning?

2017-10-14 i Fel i fastighet
FRÅGA
När vi köpte hus i maj 2017 då står i radon protokoll att årsvärde är 190 bq/m3 (mättade i 2010, standard gränsen är 200), och det står att det är radon åtgärdad. Som vi fick veta från mäklare är att tidigare ägare har installerat en fläkt som släpper in frisk luft från ute till källare. Vi tillträde hus aug 31, 2017. Från sep 01-17 gjorde vi en korttidsmättning som visar att radon ligger på över 400 i källare och över 100 i båda våning 1 och 2. Min fråga är att om vi ska sanera radon ordentligt (enligt radon företag den fläkten som tidigare ägare har haft var inte radon sanering som man ska göra nutiden), kostnad för det som är 35000kr, vem ska stå för det?För att när jag köpte huset, radon ligger under 200 vilket är under gränsen för ohälsa, men nu stämmer det inte med min mättning. Tack för svaret!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vad säger lagen?

Fastighetsköp regleras i 4 kap. jordabalken. Om fastigheten avviker från vad som är avtalat, uttryckligen eller underförstått, eller från vad köparen har rimlig anledning att förutsätta angående fastighetens skick, är den felaktig enligt 19 § första stycket. Köparen ansvarar själv för felet om det faller inom dennes undersökningsplikt (19 § andra stycket). Undersökningen omfattar i runda drag allt en kunnig lekman kan se, känna, höra och känna doften av utan att behöva lyfta på plattor eller liknande. Ett undantag från detta är om säljaren visste om felet men inte berättade om det för köparen (se NJA 2007 s. 86 "motocrossbanefallet"). I så fall har säljaren försummat sin upplysningsplikt och blir ansvarig för felet.

Om säljaren ansvarar för felet kan köparen ha rätt till prisavdrag motsvarande värdeskillnaden som felet medför eller vad det kostar att åtgärda det. Köparen kan ha rätt att istället häva fastighetsköpet helt och hållet om felet är av sådan betydelse att det finns påtagliga skäl till att ett prisavdrag inte räcker (19 första stycket, 12 § första stycket). Observera dock att köparen inte kan häva köpet efter 1 år har gått sedan tillträdet, annat än när säljaren varit ohederlig eller grovt vårdslös (12 § andra stycket).

Köparen måste också reklamera felet inom rimlig tid från det att han märkte eller borde ha märkt felet (19 a §). Denna tid har i vissa fall kunnat vara så lång som 4,5 månader men detta tillhör ovanligheterna och kräver särskilda omständigheter, annars ska man reklamera felet betydligt snabbare än så (NJA 2008 s. 1158).

Tolkning av ditt fall

När du köpte huset framgick av uppgifterna att radonhalten skulle vara godkänd. När du tillträtt har du upptäckt att den utfästa halten inte stämmer. Detta är ett fel i fastigheten.

Om säljaren var medveten om att mätningen var felaktig, är hen definitivt skyldig att betala för åtgärden du nu tvingas vidta.

Om säljaren inte var medveten är hen antagligen ändå skyldig att betala eftersom huset inte stämmer överens med uppgifterna som lämnats innan köpet.

Slutsats

Utifrån de omständigheter du angivit är det tydligt att du har rätt att kräva köparen på prisavdrag motsvarande vad det kostar att åtgärda radonhalten. Du kan göra detta genom att helt enkelt skriva ett email eller liknande till säljaren där du förklarar vad du kräver och varför.

Om hen vägrar acceptera dina krav eller du önskar övrig hjälp i denna fråga kan du maila oss på info@lawline.se

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (473)
2021-09-09 Har jag rätt till ersättning för uppkomna kostnader till följd av ett försenat tillträde?
2021-09-08 Vem är ansvarig för fel i fastighet som hittats efter köpet?
2021-08-31 Fuktskada - dolt fel?
2021-08-31 Läckage vid fönster, dolt fel?

Alla besvarade frågor (95700)