Vem står för ombudskostnader i vårdnadstvist?

2018-09-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Om man vinner en vårdnadstvist där den ena föräldern överklagat tingsrättens beslut om att bara en förälder blir vårdnadshavare, om den som överklagat då förlorar i rätten, kan den bli betalningsskyldig för den andra förälderns advokat kostnader? Tack på förhand!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I vårdnadstvister är huvudregeln att vardera part står för sina egna rättegångskostnader, däribland sina ombudskostnader (6 kap 22§ föräldrabalken). Hur mycket pengar det handlar om varierar från fall till fall.

Om parterna har en rättsskyddsförsäkring, vilket vanligen ingår i hemförsäkringen, betalar man bara en del av rättegångskostnaden. Det brukar vanligtvis vara ungefär 25% men kan variera mellan olika försäkringsbolag.

Om parterna inte har rättsskyddsförsäkring finns möjlighet att ansöka om s.k rättshjälp. Om man beviljas rättshjälp betalar staten rättegångskostnaderna för den part som ansöker om rättshjälp. För att få rättshjälp beviljad krävs att man har begränsad inkomst och tillgångar samt att man inte har beviljats rättsskydd (6-9§§ rättshjälpslagen). Om man beviljas rättshjälp behöver man endast betala en s.k rättshjälpsavgift (23§ rättshjälpslagen). Hur mycket rättshjälpsavgiften är på är också den beroende av partens ekonomiska tillgångar samt de totala kostnaderna för ombudet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emelie Söderman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll