Vem står för kostnaderna vid umgängesresor?

2019-10-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag bor 13 mil enkel resa ifrån min son på 9 år, och betalar underhållsbidrag till hans mamma på 998kr efter vad beräkningsverktyget på försäkringskassans hemsida visar.Både jag och hans mamma har jobb och bor tillsammans med sambos som också har jobb, så att ekonomiskt så ser det relativt lika ut.Anledningen till att jag flyttade så långt bort ifrån min son var att jag har 3 stycken till barn med min sambo och hon var bestämd på att flytta till sin hemort och då följde jag med henne för att inte splittra vår familj.Han kommer till oss varannan helg och i dagsläget är det jag som sköter hämtning/lämning.Min fråga är om umgängesresorna som jag står för idag, är om hans mamma är skyldig att bidra till eller ej?Alltså att köra honom alternativt vara med på den kostnad som blir för mig om jag hämtar/lämnar varje gång? eller är det något jag får stå för själv?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör kostnader för resor i samband med umgänge och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB. Jag kommer först att allmänt gå igenom vad som gäller vid fördelning av resekostnader i samband med umgängesresor, för att sedan applicera det på ditt fall.

Allmänt om resekostnader i samband med umgänge

Huvudregeln är att den förälder som barnet ska umgås med har det primära ansvaret för kostnaderna för barnets umgängesresor. Bor barnet tillsammans med endast en förälder ska den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern, se 6 kap. 15 b FB. För att kostnaderna ska fördelas mellan föräldrarna bör kostnaderna vara betydande och avståndet mellan bostadsorterna relativt stort. I förarbetena anges att avståndet ska överstiga tio mil. Utgångspunkten vid fördelningen av resekostnaderna är föräldrarnas ekonomiska förmåga. Som tidigare nämnt har den förälder som barnet ska umgås med det primära ansvaret för kostnaderna medans den andra föräldern ska ta del av kostaderna i den mån förälderns ekonomiska förmåga tillåter. En förälder som inte har möjlighet att ekonomiskt bidra till resekostnaderna är inte heller skyldig att göra det.

Även andra omständigheter än ekonomiska förhållanden kan beaktas vid bedömningen, en sådan omständighet är att en förälder utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort. Enligt praxis har man tidigare godtagit en flytt för att komma närmare en person man har ett förhållande med, se Svea hovrätts dom i målet T 9047-01. Dock var omständigheterna i det specifika fallet inte helt lika omständigheterna i ditt fall, varför bedömningen i ditt fall skulle kunna se annorlunda ut.

Omständigheterna i ditt fall

Enligt uppgifterna du ger mig baserat på det tretton mil långa avståndet mellan er och att barnet endast bor tillsammans med mamman, kan det vara så att hon ska betala en del av resekostnaderna i samband med umgänget. Emellertid görs det som tidigare sagt en skälighetsbedömning i det enskilda fallet. Anser man att mamman saknar en ekonomisk förmåga att bidra till kostnaderna eller att din flytt inte anses vara gjord av en godtagbar anledning, kommer du att få stå för alla kostnaderna själv.

Är det så att mamman ska betala en del av kostnaderna görs detta efter följande modell:

Varje förälders nettoinkomst efter skatt beräknas. Härifrån dras förbehållsbelopp för förälderns egen försörjning samt för underhåll åt barn och eventuell make eller sambo. Det beloppet som återstår representerar respektive förälders överskott. Resekostnaderna ska fördelas proportionellt mellan föräldrarna efter överskottsbeloppens storlek.

Fördelningen av resekostnaderna i samband med barnets umgänge är någonting som beslutas av domstol ifall ni inte själva kan komma fram till ett avtal. Är det så att det redan finns en dom om resekostnader kan frågan prövas på nytt vid ändrade förhållanden. Om du vill komma i kontakt med en av våra jurister för att hjälpa dig vidare är du välkommen att kontakta oss antingen via hemsidan https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82733)