Vem står för kostnaderna i en vårdnadstvist?

Hej!

Min före detta sambo har i en vårdnadstvist lämnat in en stämningsansökan till Tingsrätten.

Om vi misslyckas med ett ett "icke frivilligt" samarbetssamtal utan tvistemålet går vidare till domstol, har jag då rätt till en kostnadsfritt ombud som för min talan eller kommer jag alltid behöva betala för ett ombud?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regleringen kring vårdnadstvister finner vi i Föräldrabalken (1949:381). I vårdnadstvister är grundregeln att vardera part står för sina egna rättegångskostnader, vilket då omfattar juridiskt ombud (6 kap. 22 § Föräldrabalken). Har man en hemförsäkring brukar den innefatta rättsskydd upp till en viss nivå, du bör kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera vad som gäller i ditt fall.

Dock kan motparten bli skyldig att ersätta hela eller delar av den andre partens rättegångskostnader om motparten givit upphov till onödig rättegång (18 kap. 3 § Rättegångsbalken (1942:740)). Motparten kan även behöva stå för kostnaderna för den andre parten ifall motparten fördröjt rättsprocessen eller dylikt och därav givit upphov till merkostnad för den andre parten (18 kap. 6 § Rättegångsbalken).

Sammanfattning

Huvudregeln i vårdnadstvister är alltså att vardera part står för sina egna rättegångskostnader, men ibland kan detta ändras som beskrivits ovan.

Hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline BåghammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000