Vem står för kostnaderna i en vårdnadstvist?

2019-08-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Min före detta sambo har i en vårdnadstvist lämnat in en stämningsansökan till Tingsrätten.Om vi misslyckas med ett ett "icke frivilligt" samarbetssamtal utan tvistemålet går vidare till domstol, har jag då rätt till en kostnadsfritt ombud som för min talan eller kommer jag alltid behöva betala för ett ombud?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regleringen kring vårdnadstvister finner vi i Föräldrabalken (1949:381). I vårdnadstvister är grundregeln att vardera part står för sina egna rättegångskostnader, vilket då omfattar juridiskt ombud (6 kap. 22 § Föräldrabalken). Har man en hemförsäkring brukar den innefatta rättsskydd upp till en viss nivå, du bör kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera vad som gäller i ditt fall.

Dock kan motparten bli skyldig att ersätta hela eller delar av den andre partens rättegångskostnader om motparten givit upphov till onödig rättegång (18 kap. 3 § Rättegångsbalken (1942:740)). Motparten kan även behöva stå för kostnaderna för den andre parten ifall motparten fördröjt rättsprocessen eller dylikt och därav givit upphov till merkostnad för den andre parten (18 kap. 6 § Rättegångsbalken).

Sammanfattning

Huvudregeln i vårdnadstvister är alltså att vardera part står för sina egna rättegångskostnader, men ibland kan detta ändras som beskrivits ovan.

Hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (733)
2020-06-30 Vårdnad barn
2020-06-30 Boende och umgänge vid gemensam vårdnad
2020-06-29 Vårdnaden av barn
2020-06-29 Vårdanden av barn

Alla besvarade frågor (81726)