Vem står för kostnaderna i en vårdnadstvist?

2019-08-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Min före detta sambo har i en vårdnadstvist lämnat in en stämningsansökan till Tingsrätten.Om vi misslyckas med ett ett "icke frivilligt" samarbetssamtal utan tvistemålet går vidare till domstol, har jag då rätt till en kostnadsfritt ombud som för min talan eller kommer jag alltid behöva betala för ett ombud?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regleringen kring vårdnadstvister finner vi i Föräldrabalken (1949:381). I vårdnadstvister är grundregeln att vardera part står för sina egna rättegångskostnader, vilket då omfattar juridiskt ombud (6 kap. 22 § Föräldrabalken). Har man en hemförsäkring brukar den innefatta rättsskydd upp till en viss nivå, du bör kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera vad som gäller i ditt fall.

Dock kan motparten bli skyldig att ersätta hela eller delar av den andre partens rättegångskostnader om motparten givit upphov till onödig rättegång (18 kap. 3 § Rättegångsbalken (1942:740)). Motparten kan även behöva stå för kostnaderna för den andre parten ifall motparten fördröjt rättsprocessen eller dylikt och därav givit upphov till merkostnad för den andre parten (18 kap. 6 § Rättegångsbalken).

Sammanfattning

Huvudregeln i vårdnadstvister är alltså att vardera part står för sina egna rättegångskostnader, men ibland kan detta ändras som beskrivits ovan.

Hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå Q Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-27 14:01
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (673)
2019-09-05 Vem får vårdnaden om förälder med ensam vårdnad avlider?
2019-09-03 Barnen eller nya tjejen?
2019-08-30 Vad kan man göra om en förälder nekar den andra föräldern kontakt med barnet?
2019-08-26 Vem står för kostnaderna i en vårdnadstvist?

Alla besvarade frågor (72862)