Vem står för kostnaden vid felaktigt utförd tjänst?

FRÅGA
Hej. Min dotter har fått sin lägenhet renoverad. Muntlig överenskommelse med hantverkare om vad som ska göra och när det ska vara klart. Resultat - badrummet ej renoverat enl. Branschrådets krav. Rördragningen är också fel. Vi gjorde en opartisk besiktning. Som underkände arbetet. " går att använda men är inte enl. De kvav som finns "Golv knarrar och är inte lagda jämt. Arbetet är inte färdigt med golvlister, fönstermålning trösklar mm.Frakturerna är på högre belopp än som avtalats. Ej specificerade.Vem ska betala ett nytt badrum som är gjort efter konstens alla regler?Kan man bestrida resterande fakturer då arbetet inte är rätt utfört?Skadestånd?Vi behöver verkligen hjälp.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör en tjänst som din dotter har betalat för som konsument. Vilket gör att konsumenttjänstlagen (KtjL) blir aktuell. Eftersom ni har gjort en besiktning antar jag att det föreligger fel enligt lagen och kommer såldes bara gå in på vad ni har för rättigheter när ett fel föreligger.

Om tjänsten inte är korrekt utförd kan din dotter främst kräva vissa påföljder för felet. Dessa påföljder är antigen (häva köpet), kräva avhjälpande (att felen åtgärdas) eller prisavdrag. Ni har även rätt att hålla inne betalningen och eventuellt kräva skadestånd. Felet får dock inte ha berott på något som din dotter har gjort (16 § KtjL).

Avhjälpande
Om din dotter begär ett avhjälpande ska näringsidkaren stå för den kostnad som krävs för att fixa felet. Din dotter ska inte behöva betala något extra för det. Vid ett avhjälpande är det vanligtvis näringsidkaren som utfört tjänsten som åtgärdar felen. (20 § KtjL).

Det finns vissa undantag när näringsidkaren inte kommer stå för kostanden. Det gäller kostnader som skulle ha uppkommit ändå. Oberoende av vad näringsidkaren har gjort, ex. vid en olyckshändelse. Om felet beror på några av dessa omständigheter har din dotter inte rätt att få felet åtgärdat utan extra kostnad (20 § KtjL).

Prisavdrag
Din dotter kan även begära prisavdrag. Prisavdraget är strikt vilket innebär att näringsidkaren inte behöver ha något med felet att göra och att felet inte behöver vara av väsentlig betydelse för din dotter (21 § KtjL). Det föreligger en rätt till prisavdrag oavsett. Prisavdragets storlek ska motsvara den kostnaden som din dotter kommer ha för att avhjälpa felet. Vanligt prisavdrag är vad det skulle kosta för att någon annan näringsidkare ska åtgärda felet (22 § KtjL).

Kan man bestrida resterande fakturor då arbetet inte är rätt utfört?
Om en tjänst är felaktigt utförd har din dotter rätt att hålla inne betalningen. Hur mycket din dotter har rätt att hålla inne beror vad det kommer att kosta att åtgärda felen. Eftersom det bara går att hålla inne så stora kostnaden för att åtgärda felet är (16 § och 19 § KtjL).

Skadestånd?
Det är ett ekonomiskt skadestånd man pratar om. Vilket innebär att din dotter på grund av den felaktigt utförda tjänsten måste ha lidit ekonomiskt skada för att så skadestånd. Exempelvis att den felaktiga tjänsten har orsakat skada på resterande eller andra delar av lägenheten. Skadeståndet ska alltså täcka andra skador som har uppkommit men som inte kan räknas in som kostnader av den andra påföljderna (31 § KtjL).

Reklamationen
Din dotter måste göra en reklamation till näringsidkaren att tjänsten är felaktig. Det måste ske inom skälig tid. Skälig tid anses enligt konsumenttjänstlagen vara 2 månader efter det att ni har märkt felet. Fel som reklameras inom 2 månaderna anses således alltid inkommit i rätt tid (17 och 18 § KtjL).

Sammanfattning
För att sammanfatta om det föreligger fel, vilket det starkt verkar göra här, har din dotter rätt att välja vissa alternativ som påföljd för felet. Din dotter kan välja antigen avhjälpande eller prisavdrag oberoende av vilket hon väljer så kommer kostande för att åtgärda felen i renoveringen att gå på näringsidkaren. Din dotter ska inte behöva stå för kostnaden själv. Ni har rätt att hålla inne betalningen tills reparation sker. Vidare är det viktigt att din dotter reklamerar i tid.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Wedin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?