FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist19/01/2019

Vem står för kostnaden för umgängesresor?

Hej!

Är så att jag har ensam vårdnad om sonen 7år. Det är mellan 1.5-2 timmar mellan mig och sonens pappa. Han har inte riktigt funnits där för honom när han var mindre. Men nu vill han ha varannan helg. Är det min skyldighet att stå för halva kostnaderna för bensin eller tåg biljett för att de ska umgås? Eller det är pappans? För min ekonomi är inte den bästa för tillfället. Så vad är det som är rätt eller fel där?

Han vill att vi ska träffa en advokat eller något för att skriva ett kontrakt på att han ska ha sonen varannan helg.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör vems ansvar det är att bekosta barnets umgängesresor. Du anger att du har ensam vårdnad och att barnet bor hos dig. I lagens mening betecknas du då som boendeförälder.

Umgängesresor

Enligt föräldrarbalken är utgångspunkter att boendeföräldern ska ta del i kostnaderna för de resor som krävs för att tillgodose barnets behov av umgänge med den andre föräldern. Barnet har nämligen en lagstadgad rättighet att ha en så god relation som möjligt med båda sina föräldrar. Det är därför väldigt positivt att pappan nu vill hjälpa till att tillgodose detta behovet. Även om boföräldern ska bekosta en del av dessa resorna säger lagen att det ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Du säger i frågan att du har dålig ekonomi och om det är så att du har betydligt sämre ekonomi än pappan så är det inte rimligt att du ska betala hälften. Ni får alltså se vad ni båda har för ekonomi, kanske är det orimligt att kräva hälften av kostnaderna av dig om han tjänar mer och då är 25% kanske mer lämpligt. Det finns som sagt inga fasta tabeller, umgängesföräldern (pappan i detta fall) har det huvudsakliga ansvaret för kostnaderna och du ska bidra till dessa resorna till den mån som är rimligt med hänsyn till er bådas ekonomiska situation (6 kap. 15 b § Föräldrabalken)

Beräkningen av ansvaret för resekostnaderna är på samma sätt man beräknar underhållsskyldigheten. Kort kan man säga att vardera förälders nettoinkomst efter skatt beräknas. Härifrån dras ett förbehållsbelopp för förälderns egen försörjning samt för underhåll åt barn m.m. Det belopp som återstår utgör vardera förälders överskott. Resekostnaderna fördelas därefter proportionellt mellan föräldrarna efter överskottsbeloppens storlek. Den förälder som bor tillsammans med barnet svarar för den del av kostnaderna som faller på honom/henne. Observera att boendeförälderns resekostnadsbidrag inte får inkräkta på det belopp som förbehållits boendeföräldern.

Ska ni kontakta advokat?

Ni behöver inte en advokat för att veta vem som ska stå för resekostnaderna. Det säger lagen tydligt; umgängesföräldern har största ansvaret och boendeföräldern ska hjälpa till i dessa kostnader om det är rimligt sett till båda föräldrarnas ekonomiska situation (om du har mer pengar än umgängesföräldern bör du hjälpa till). Den krångliga frågan är hur mycket den ena eller den andra parten ska betala. Däremot kan ni nog spara er de kostnader en advokat tar. Det finns nämligen "familjerätten" i varje kommun och varje kommun måste erbjuda samarbetssamtal där. På dessa samtal kan ni diskutera alla frågor som rör ert barn tillsammans med en objektiv part och få råd i vem som bör betala vad. Dessa samarbetssamtal (som är till för att föräldrar ska enas om angelägenheter som rör deras barn) är kostnadsfria. Ni kan även få hjälp att skriva bindande avtal på vad som gäller, exempelvis. X ska stå för 25 % av resorna, eller X har rätt att träffa barnen 1 helg i månaden osv, och då är det avtalet och vad som står där som gäller. När de hjälper att skriva avtal så tar inte familjerätten någon hänsyn till vad ena eller andra föräldern anser är bäst utan fokuserar till 100% på vad som blir det bästa för barnet. Barnets bästa är det som är i fokus.

Jag rekommenderar att ni tar hjälp av en utomstående part då dessa frågor ofta är svåra att bli ense om och kan skapa onödig irritation er emellan. Däremot tycker jag ni ska kontakta er kommun och be om ett kostnadsfritt samarbetssamtal innan ni anlitar familjeadvokat. Samarbetssamtalen finns där för att ni på ett så konfliktfritt sätt som möjligt ska kunna reglera och enas om hur vårdnaden och umgänget ska ske.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den BroekRådgivare