Vem som kan vara förvaltare och förvaltarens skyldigheter

2018-01-05 i God man
FRÅGA
Har en utvecklingsstörd dotter. Fråga har väckts om förvaltare. Om jag avlider, hur ska då förvaltaren agera ifråga om det arv som jag efterlämnar? Om jag är tveksam till förvaltarens kompetens eller i värsta fall hederlighet. Kan då en broder till dottern istället handha hennes arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


Svaret på din fråga beror delvis på vad förvaltarskapet skulle omfatta. Det kan omfatta att förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person, men det kan även omfatta endast en eller två delar av dessa delar, FB 11 kap 4 och 7 §§. Det kan även beslutas om att förvaltarskapet ska omfatta exempelvis endast ett arv vilket i så fall innebär att den enskilde som får en förvaltare har kvar möjligheten att råda över resten av sina tillgångar.

Jag kommer i mitt svar utgå från att ett eventuellt förvaltarskap skulle omfatta samtliga tre delar som jag nämnde ovan, dvs att det är ett fullt uppdrag.

Vem som kan anordnas som förvaltare
När tingsrätten meddelar ett beslut om förvaltarskap så ska rätten också förordna en person till uppdraget som förvaltare, FB 11 kap 7 § 4 st.

Till förvaltare ska en person som anses lämplig och erfaren anordnas, FB 11 kap 12 §. Om det anses lämpligt kan alltså din dotters bror utses till förvaltare, det kan till och med anses vara till fördel att en närstående (så som ett syskon) anordnas som förvaltare om hen har en god relation till den enskilde som ska få en förvaltare.

Förvaltarens skyldigheter

Om en förvaltare förordnas och uppdraget omfattar förvalta egendom och bevaka rätt så kommer förvaltaren att ensam ha möjlighet att bestämma vad arvet ska gå till, FB 11 kap 9 §. Förvaltaren är skyldig att utföra uppdraget på ett omsorgsfullt sätt och alltid handla så att det blir till fördel för den enskilde, FB 12 kap 3 §. Förvaltaren är även skyldig att dokumentera förvaltningen och hur förvaltaren agerar, FB 12 kap 5 §.

Möjlighet att själv ansvara för arvet

Du har möjlighet att i ett testamente skriva in ett villkor att din dotter ska få råda själv över arvet, även om hon har en förvaltare, FB 11 kap 8 § 1 st 3 p. Dock kan rätten besluta att förvaltarskapet ska omfatta även detta om de gör bedömningen att det skulle skada din dotter om hon fick ensam rådighet över arvet, FB 11 kap 8 § 2 st. Om din dotter kommer ha möjlighet att ta hand om arvet själv eller inte beror alltså på omständigheterna och vad rätten kommer fram till.

Sammanfattningsvis finns det en möjlighet att en närstående person till din dotter anordnas som förvaltare för henne. Den förvaltare som utses ska alltid agera på det sätt som är bäst för din dotter, vilket innebär att förvaltaren ska hantera arvet på det sätt som gynnar henne. Det finns en möjlighet för dig att testamentera arvet till din dotter med villkor om att hon ska få råda själv över arvet. Rätten kan dock komma fram till att villkoret inte ska gälla om det kan innebära skada för henne.

Ett sådant villkor i testamentet ska vara uttryckligt och testamentet måste bevittnas. Om du vill ha hjälp med att upprätta ett giltigt testamente kan du boka in ett möte med våra jurister här.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Louise Bergstrand
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (556)
2022-01-19 Förvaltarskap
2022-01-17 Förvaltarskap
2022-01-02 Kan jag förordnas som god man trots att jag är straffad?
2021-12-31 Får en god man inleda en skadeståndsprocess åt huvudmannen?

Alla besvarade frågor (98657)