Vem skriver på ett avtal för ett aktiebolags räkning?

2020-02-21 i Bolag
FRÅGA
Hej!Jag ska anställa mig själv i mitt aktiebolag. Ska jag då själv skriva under anställningsavtalet, dvs både som arbetsgivare och arbetstagare?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du är ensam styrelseledamot. Det korta svaret på din fråga är därför ja. Nedan förklarar jag varför det är så!

Aktiebolaget är din arbetsgivare och du är arbetstagaren

Inom juridiken skiljer man mellan fysiska personer och juridiska personer. Fysiska personer är vi människor och juridiska personer är olika sorters sammanslutningar, exempelvis aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar m.m. Man laborerar även med begreppet rättssubjekt. Olika personer (både fysiska och juridiska) är olika rättssubjekt. Aktiebolag A och aktiebolag B är två olika rättssubjekt. Jag och du är olika rättssubjekt. Du och ditt aktiebolag är olika rättssubjekt.

Eftersom du och ditt aktiebolag är olika rättssubjekt och aktiebolaget anställer dig, är aktiebolaget arbetsgivare medan du är arbetstagare.

Hur ska aktiebolaget signera avtalet?

Jo, det är aktiebolagets styrelse som företräder aktiebolaget och tecknar dess firma, det vill säga skriver på avtalet med bindande verkan (8 kap. 35 § aktiebolagslagen, ABL). Av samma paragraf följer att minst hälften av styrelsens ledamöter ska skriva på en handling för att det ska vara giltigt.

Det är inte bara styrelsen som kan skriva på för bolagets räkning. Om en verkställande direktör (VD) utsetts kan även denne med vissa inskränkningar skriva på handlingar för bolagets räkning (8 kap. 36 § ABL). Även en eller flera särskilda firmatecknare kan ha utsetts och även dessa kan skriva på handlingar för aktiebolagets räkning (8 kap. 37 § ABL).

Som jag skrivit ovan antar jag att du är ensam styrelseledamot. Du kommer därför i egenskap av styrelseledamot skriva på för aktiebolagets räkning som arbetsgivare och för din egen räkning som arbetstagare.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (719)
2021-04-30 Har styrelsesuppelanter samma rättigheter som styrelseledamöter?
2021-04-28 Hur fungerar en hembudsklausul?
2021-04-28 Hembudsförbehållet - vilka har företrädesrätt?
2021-04-18 Kan ett aktiebolag överlåta en fastighet till en aktieägare i gåva alternativt genom en riktad underprisförsäljning?

Alla besvarade frågor (92043)