Vem skriver bodelningsavtal vid dödsfall av sambo

Min mor har avlidit. Nu ska ett bodelningsavtal upprättas med hennes sambo. Är det dödsboet eller mor som ingår avtalet? Vem/vilka undertecknar avtalet för mors räkning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt så ska samboegendomen fördelas genom bodelning när ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, 8 § sambolagen.

18 § första stycket sambolagen stadgar däremot att om en sambo avlider gäller bestämmelserna om rätt att begära bodelning endast för den efterlevande sambon. Det verkar ju uppenbarligen i ditt fall som att efterlevande sambo har begärt bodelning då bodelningsavtal ska upprättas.

I 20 § sambolagen nämns ett antal lagrum ur äktenskapsbalken(ÄktB) som även ska gälla mellan sambos. Där nämns bl.a. 9 kap 5 § ÄktB. I 9 kap 5 § andra meningen ÄktB står det att om ena maken är död, förrättas bodelningen av den andra maken samt den dödes arvingar och universella testamentstagare.

Med arvingar avses den som har omedelbar arvsrätt efter den avlidna maken. Det kan man utläsa ur 18 kap 1 § tredje stycket ärvdabalken(ÄB) där det står att den som har rätt att ta arv eller testamente först sedan en annan arvinge eller universell testamentstagare har avlidit är delägare i dennes bo men inte arvlåtarens. Universella testamentstagare är enligt 11 kap 10 § andra stycket ÄB, en som testator eventuellt insatt i arvinges ställe genom att tillerkänna hen kvarlåtenskapen i dess helhet, viss andel av kvarlåtenskapen eller överskott därå.

Av 18 kap 1 § första stycket ÄB framgår dessutom att det är arvingar och universella testamentstagare gemensamt som ska förvalta den dödes egendom under boets utredning. Sambon är dödsbodelägare enligt 18 kap 1 § andra stycket ÄB, men bara fram tills dess att bodelningen är avslutad. Sambon har därefter inte intresse i boet och ska avskrivas som dödsbodelägare. Någon dödsbodelägare ensamt ska representera dödsboet måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare.

Hoppas det gav svar på din fråga och ställ gärna ytterligare frågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”