Vem sköter skuldsatt dödsbo? Kan dotter ärva skuld?

FRÅGA
Min dotters mor avled nyligen. Dottern är minderårig. Vi var separerade sedan 5 år. Hon hade en särbo. Har även ett par syskon och två föräldrar. Vems är ansvaret för att sköta dödsboet med allt vad det vill säga? Den avlidna var påtagligt skuldsatt och har sannolikt ej tillgångar att reglera dessa skulder- vad gäller då, försätta dödsboet i någon form av konkurs? När görs detta? Finns det en risk att någon av hennes efterlevande, som exempelvis vår dotter "ärver" moderns skulder?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du har flera frågor delar jag upp dessa, så att du ska kunna få tydliga svar på alla delar du är fundersam kring. För att besvara dina frågor har jag använt regler från både Ärvdabalken, Föräldrabalken och Konkurslagen.

Vem har ansvar för att sköta dödsboet?

Det är dödsbodelägarna som gemensamt ansvarar för att sköta dödsboet. Dödsbodelägarna är de personer som ärver, dvs antingen legala arvingar eller arvingar enligt testamente. I detta fall antar jag att modern inte hade några fler barn. Det gör er dotter till hennes arvinge (2 kapitlet 1 § ärvdabalken). Alla pengar ska därför gå till er dotter, förutsatt att modern inte har skrivit ett testamente som fördelar hennes kvarlåtenskap på annat sätt (9 kapitlet 1 § ärvdabalken).

Din dotter är inte myndig vilket betyder att hon inte får ta hand om sitt arv själv (9 kapitlet 1 § föräldrabalken). Istället får dotterns förmyndare ta hand om arvet (12 kapitlet 1 § föräldrabalken). Om du och mamman hade delad vårdnad innan hennes bortgång blir du automatiskt ensam vårdnadshavare och tillika dotterns förmyndare (6 kapitlet 9 § och 10 kapitlet 2 § föräldrabalken).

Rollen som förmyndare innebär att du företräder din dotter som dödsbodelägare, det är med andra ord du som sköter dödsboet. Möjligen med någon annan om modern har fördelat arvet till någon mer.

Vad gäller för dödsboet när den avlidne var skuldsatt?

Jag tolkar din fråga som att modern inte hade tillräckligt med pengar för att bli kvitt sina skulder. Det som händer när skulderna överskrider tillgångarna hos den avlidne modern är mycket riktigt, konkurs (2 kapitlet 3 § konkurslagen). Ansökan ska ske hos tingsrätten där du är bofast (2 kapitlet 1 § konkurslagen). Vid beviljad konkurs av dödsboet kommer tingsrätten tillsätta en konkursförvaltare som hanterar försäljning och återbetalningen enligt lagens regler och förhållningssätt. Detta för att vissa är berättigade att få sin betalning innan vissa andra (om hon hade olika skulder).

Kan vår dotter ärva skulderna?

Nej, i Sverige kan inte barn ärva en skuld. Även om dödsboet är försatt i konkurs och man inte kan betala tillbaka alla skulder kommer det resultera i att skulden nollställs. Din dotter blir förvisso utan arv om alla tillgångar gått åt att betala skulderna men huvudsaken torde vara att din dotter inte kommer bli skuldsatt.

Sammanfattningsvis

Det är du som ska sköta dödsboet. Det innebär att med hänsyn till de "påtagliga skulderna" att du kommer försätta dödsboet i konkurs och tingsrätten kommer tilldela en konkursförvaltare för att allt ska gå till på rätt sätt. Din dotter kommer inte ärva någon skuld, men eftersom moderns skulder betalas innan arvet delas ut kommer dottern sannolikt bli arvlös.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91260)