Vem sköter bouppteckningen?

FRÅGA
Jag skulle vilja veta hur jag begär en bouppteckningsman hos Tingsrätten? Jag hittar bara uppgifter om hur man ansöker om en boutredningsman och skiftesman det är väl inte riktigt samma saker. Det är en bouppteckningsman jag behöver - inte de andra (i varje fall inte nu).
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

En bouppteckning kan skötas privat av dödsbodelägarna. Då ska den efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare vilken har till uppgift att lämna uppgifter om dödsboet. Bouppgivaren ska utse två utomstående förrättningsmän (som varken får vara familjemedlemmar eller på grund av lag eller testamente ha rätt att ärva av dödsboet) som ska intyga att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd. Om en bouppteckning ska göras privat av dödsbodelägarna ska ni använda er av en blankett på Skatteverkets hemsida, som du hittar här (tryck på länken) http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/narenanhorigdor/bouppteckning.4.18e1b10334ebe8bc80001217.html Här (på skatteverkets hemsida) hittar du också övrig bra information om allt som rör bouppteckning (där kan du ta del av broschyrer, blanketter mm.) Observera att bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom 4 månader från dödsfallet.

(Värt att nämna är att om den avlidna har haft mycket lite tillgångar kan dödsboet vända sig till socialkontoret i den avlidnas hemkommun och se om det går att göra en dödsboanmälan istället för en bouppteckning.)

Om ni inte vill sköta bouppteckningen själva kan ni anlita professionell hjälp och kan då vända er till en begravningsbyrå eller jurist. Detta är något dödsboet själv behöver bekosta.

Om dödsbodelägarna inte kan kommer överens kan tingsrätten förordna om en boutredningsman och om det behövs, skiftesman (se länk). Du har rätt i att tingsrätten bara kan förordna om boutredningsman och skiftesman. Boutredningsmannen sköter dock då också själva bouppteckningen. Ansökan om boutredningsman hos tingsrätten kostar då en avgift på 900 kr tas ut för själva ansökan.

Min rekommendation till dig är att gå in och läsa på Skatteverkets hemsida, och därefter fundera på om dödsboet kan klara av att göra själva bouppteckningen på egen hand eller behöver bekosta professionell hjälp.

Hoppas du har fått hjälp med din fråga. Om inte ber jag dig återkomma med en ny fråga eller kommentera på detta svar!

Med Vänliga Hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1030)
2021-01-17 Hur lång tid får det ta för uppteckningen att bli klar?
2021-01-16 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och gemensamma barn när deras gemensamma förälder går bort?
2020-12-30 Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?
2020-12-25 Vem får upprätta en bouppteckning

Alla besvarade frågor (88223)