Vem skattar för en försäljning av en bostadsrätt?

2015-08-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej! Min gamla mor är gift med min far och hon har sålt en bostadsrätt som ingen har varit mantalskriven i (endast hon står i köpekontraktet). Han har giftorätt till försäljningsvinsten. Vem ska betala skatten på reavinsten? Kan dom redan nu dela på försäljningsvinsten och dela på skatten eller måste någon avlida först?
SVAR

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen vid överlåtelse av bostadsrätt hittar du i inkomstskattelagen (IL). Du hittar IL här. Gåvor mellan makar regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Den hittar du här.

Då det är din mor som stod som ägare är det hon som skattar för försäljningen IL 3:3, 41:1 & 2 & 42:1. De skall alltså inte dela på skatten.

När det kommer till vinsten så finns det inget som hindrar din mor från att dela med sig av den till din far. Det som skulle kunna vara problematiskt är om din mor har skulder. Då kan gåvan till din far bli ogiltig i förhållande till de som din mor är skyldig ÄktB 8 kap. De delar alltså inte per automatik på vinsten; detta måste de komma överens om.

Är det något som jag har missuppfattat eller är det något annat som du undrar över är du hjärtligt välkommen att höra av dig igen!

Bästa hälsningar

Mattias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll