Vem skall upprätta arvsskifteshandling?

2016-02-13 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej,Kan vi syskon själva skriva en arvsskifteshandling där det står hur tillgångar ska fördelas mellan oss eller måste den handlingen upprättas av någon utomstående? jurist eller så?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om arvskifte regleras i Ärvdabalken (ÄB). En arvskifteshandling är ett avtal mellan dödsbodelägarna över hur tillgångarna i dödsboet skall fördelas. Tillgångarna skall fördelas antingen såsom delägarna själva önskar eller så som som det är angivet i ett eventuellt testamente. Arvskiftet är en s.k. ”fångeshandling” vilket innebär att handlingen utgör ett bevis om äganderätten till den egendom som fördelats mellan arvingarna och ev. testamentstagare. Eftersom det är en så pass viktig handling så krävs det att arvskiftet dokumenteras skriftligen och undertecknas av samtliga dödsbodelägare, detta framgår av ÄB 23:4. Vilka som är dödsbodelägare framgår av ÄB 18:1, där framgår det att dödsbodelägare är efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare till den avlidne. Med universell testamentstagare menas någon som får en viss andel av den dödes tillgångar enligt den avlidnes testamente. Om ni som är "syskon" är de enda dödsbodelägarna och ni är överens om arvskiftet räcker det alltså att ni själva upprättar och undertecknar arvskifteshandlingen för att den skall bli giltig.

Skulle däremot dödsbodelägarna vara oeniga över hur arvet skall skiftas kan man koppla in en arvskiftesman (ofta en jurist) som då skiftar dödsboet tvångsvis och undertecknar arvsskifteshandlingen - detta gäller dock endast om dödsbodelägarna inte själva kan komma överens.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (646)
2021-06-16 Vad händer om man ger bort egendom i gåva innan bortgång?
2021-06-14 Vad händer om någon inte skriver under arvskiftet?
2021-05-31 Morbror hindrar arvskifte i dödsbo
2021-05-31 Hur gör vi för att skifta en fastighetsandel?

Alla besvarade frågor (93198)