Vem skall betala en gemensam skuld om ena parten saknar betalningsförmåga?

2021-01-27 i Skuldebrev
FRÅGA
Jag har tillsammans med min f d partner skrivit under ett skuldebrev på 500 000 kronor. Vi drev var sitt företag i en gemensam lokal och beloppet var ett lån för inredning av lokalen. Nu har vi gått skilda vägar och min f d partner har inga pengar att betala lånet med. I dagarna har banken krävt att jag ska betala hela beloppet. Är det inte meningen att vi ska betala hälften var? Vad är det som gäller? Ska jag betala hela lånet?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelserna som reglerar skuldebrev återfinns i skuldebrevslagen (SkbrL).

Huvudregeln enligt 1 § SkbrL är att varje person som har tagit ett lån ansvarar för att betala sin skuld. I detta fall är du och din fd partner gemensamma låntagare, i dessa fall gäller principen om solidariskt betalningsansvar. Det innebär att man svarar för en skuld "en för alla, alla för en". Borgenären har därför rätt att kräva hela skuldens belopp av den ena parten, se 2 § SkbrL. Solidariskt betalningsansvar föreligger uteslutande i kommersiella sammanhang och gäller därför med hög sannolikhet även i ditt fall.

Om någon av låntagarna betalar mer än sin egen andel till borgenären har denne därefter så kallad regressrätt mot den andra låntagaren(även kallad gäldenär). I detta fall skulle det betyda att du kan föra regresstalan mot din fd partner förutsatt att du betalar för mer än din andel i skulden, se 2 § andra stycket SkbrL.

Detta sagt med utgångspunkt i att ni inte har avtalat om delat ansvar med borgenären, som då hade inneburit att borgenären endast ka kräva dig på din del i lånet.

Sammanfattningsvis betyder detta att du troligtvis är skyldig att betala hela beloppet till borgenären med att du i efterhand har regressrätt hos din fd partner för hens belopp i skulden.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Elmer Mårtensson Wallhult
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?