Vem ska stå för resekostnader vid umgänge?

2017-10-26 i Barnrätt
FRÅGA
Hej.Min fråga handlar om resor, och kostnader för dessa då föräldrarana inte bor tillsammans.Min vän skiljde sig för ett par år sedan, de hade då två gemensamma barn6år och 9årexfrun har därefter valt att flytta ca 30 mil bort från stan. Barnen bor hos mamma och träffar pappa varannan helg. plus en del lov.Vem ska stå för resorna när barnen åker till pappa?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Vem har ansvaret för resekostnader?

Jag tolkar din fråga som att barnen bor hos sin mamma och har umgänge med sin pappa varannan helg, vilket innebär att pappan som huvudregel har det primära ansvaret för resekostnaderna. Mamman kan dock bli skyldig att ta del i de resekostnader som föranleds av barnens behov av umgänge med pappan, 6 kap 15b § Föräldrabalken. Här ska en bedömning göras av vad som är skäligt med hänsyn till mamman och pappans ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.

Vad är att anse som skäligt?

Om avståndet mellan föräldrarna inte överstiger tio mil bör barnens mamma generellt sett inte vara skyldig att ta del i resekostnaderna. Även om avståndet i detta fall är 30 mil behövs det emellertid göras en individuell prövning av omständigheterna kring den aktuella situationen.

Om en förälder saknar ekonomisk förmåga att bidra till resekostnader är denne inte skyldig att göra det. Eftersom jag inte vet något om föräldrarnas ekonomiska förmåga är denna aspekt emellertid svår att göra något uttalande om. Övriga omständigheter som kan vara värda att beakta vid skälighetsbedömningen är om den ena föräldern har flyttat långt bort utan någon godtagbar anledning. Som godtagbar anledning kan t.ex. nämnas att en arbetslös förälder fått jobb på annan ort och därför flyttar dit. Jag har dessvärre inte tillräckligt med information för att kunna göra en bedömning här heller, men om barnens mamma utan godtagbar anledning flyttat skulle det alltså kunna tala för att hon bör bidra till resekostnaderna.

Sammanfattning

Det primära ansvaret för resekostnaderna ligger på umgängesförälder, i detta fall barnens pappa. I detta fall är avståndet såpass långt att barnens mamma skulle kunna behöva ta del i kostnaderna, men en individuell skälighetsbedömning måste då göras. Föräldrarna kan själva avtala om hur resekostnaderna ska betalas, men om de inte kan komma överens finns det även möjlighet att låta domstol avgöra.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?