Vem ska stå för kostnaden för att en tjänst har blivit felaktig?

Hej. Vi beställde en renovering av fåtölj av möbeltapetserare (kostnad ca 7500kr). Tapetseraren skrev ner fel färg på fårskinnet. Vi vill ha det åtgärdat och tapets. erbjuder åtgärd där vi får stå för nytt skinn (3300kr) och tapets. står för arbete och mindre tygdelar som behövs. Är det rimligt att som kund behöva stå för priset av åtgärdandet? Om, hur mycket bör man behöva stå för? Saknar tyvärr offert/avtal.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller tjänst. Det framgår inte av din fråga om du är konsument (det vill säga har köpt tjänsten i egenskap av privatperson) men mitt svar kommer utgå från att du är det och att köpet därför regleras av konsumenttjänstlagen (KtjL). I mitt svar kommer jag kalla dig för "konsumenten" och möbeltapetseraren för "näringsidkaren".

Hur ska en tjänst utföras?
En näringsidkare ska utföra tjänsten fackmannamässigt och med tillbörlig omsorg tillvarata konsumentens intressen samt samråda med konsumenten i den utsträckning som det behövs och är möjligt. Det är alltså näringsidkaren som har skyldighet att undanröja eventuella oklarheter eller missförstånd. Om inte annat får anses avtalat, ingår det i tjänsten att näringsidkaren ska tillhandahålla behövligt material (4 § KtjL).

När är en tjänst felaktig och vad kan en konsument kräva?
En tjänst ska anses felaktig om den avviker från vad konsumenten med hänsyn till 4 § KjtL har rätt att kräva, även om det beror på en olyckshändelse eller därmed jämbördig händelse. Även om resultatet avviker från vad som därutöver får anses avtalat är tjänsten felaktig (9 § KjtL). Att möbeltapetseraren har tapetserat fåtöljen med ett fårskinn i annan färg än avtalat gör tjänsten felaktig.

Om en tjänst är felaktig utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida får konsumenten hålla inne med betalningen. Konsumenten får vidare kräva att felet avhjälps eller göra avdrag på priset eller häva avtalet (16 § KjtL).

Vill en konsument åberopa att en tjänst är felaktig ska konsumenten underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att konsumenten märkt eller borde märkt felet. Konsumenten måste alltså reklamera tjänsten och om det sker inom två månader efter att konsumenten märkt felet är det att anse att ha skett i rätt tid (17 § KtjL). Av din fråga framstår det som att ni har reklamerat i rätt tid och därför har rätt att åberopa felet.

En konsument har rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, alltså rättar till det som blivit fel. Avhjälpning kan bara krävas om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Även om ni hellre skulle vilja häva köpet så får näringsidkaren välja att avhjälpa felet istället om inte konsumenten har ett särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Ett sådant skäl skulle kunna vara att ni hade beställt tapetseringen till ett speciellt tillfälle, såsom ett bröllop. Vidare ska hjälpandet ske inom skälig tid efter att konsumenten har gett näringsidkaren tillfälle till det. Avhjälpandet ska ske utan kostnad för konsumenten. Detta gäller dock inte kostnader som skulle uppkommit även om tjänsten hade utförts felfritt eller, om felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, eller kostnader för att ersätta material som konsumenten enligt avtalet om tjänsten har tillhandahållit och bekostat (20 § KtjL).

Som jag har förstått det så hade ni inte avtalat om att du skulle stå för materialet (fårskinnet) och kostnaden hade inte uppstått om tjänsten utförts felfritt. Felet kan inte heller anses bero på en olyckshändelse eller liknande. Jag bedömer det som att du har rätt att kräva att möbeltapetseraren avhjälper felet genom att tapetsera om stolen med rätt fårskinn och att avhjälpandet ska ske utan kostnad för dig.

Om du inte kan komma överens med näringsidkaren eller att ni har olika åsikter om vems fel det är att resultatet blev felaktigt kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få ert ärende prövat. Jag råder er dock att försöka lösa det direkt med näringsidkaren och hänvisa till konsumenttjänstlagen.

Sammanfattningsvis ska du som konsument inte behöva stå för kostnaden för avhjälpandet av felet, det vill säga kostnaden för fårskinnet eller arbetet. Eftersom du inte har något skriftligt avtal eller offert kan det dock uppstå meningsskiljaktigheter mellan dig och möbeltapetseraren. Förhoppningsvis kan ni komma överens när du berättar att du har stöd i konsumenttjänstlagen. Vad som är "rimligt" är en högst individuell bedömning men rent juridiskt måste du inte betala för fårskinnet då det är möbeltapetseraren som inte utfört tjänsten som avtalat.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”