FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll13/08/2017

Vem ska stå för barnens resekostnader?

Jag och sonens pappa bor ca 7 mil ifrån varandra. Vi har gemensam vårdnad med varannan vecka boende, men sonen är skriven hos mig. Nu ska sonen gå i skola i min kommun, vem av oss är skyldig att betala resan från pappan till skolan under pappans vecka då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att man uppfyller sin underhållsskyldighet genom att ha barnet boende hos sig eller genom att betala underhållsbidrag (se 7 kap 2 § Föräldrarbalken (FB). Men eftersom barnet barnet bor växelvis hos er, dvs varannan vecka, så uppfyller ni båda er underhållsskyldighet genom att ha barnet boende hos er varsin vecka.

Enligt 6 kap 15 b § föräldrarbalken (FB) ska resekostnader delas lika mellan föräldrarna. Av propositionen och lagkommentarer till lagen framgår det att den föräldern som inte bor med barnet ska ha det primära ansvaret för resekostnader. Den andra föräldern ska ta del i kostnaderna i den mån hens förmåga tillåter detta. En förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnaderna är inte heller skyldig att göra det. Dock är fallet som sådant att ni båda är boendeföräldrar vilket får till utfall att ni båda får dela och ansvara solidariskt för resekostnaderna.

För att det ska bli så rättvist som möjligt kan ni fördela kostnaderna för resorna efter er inkomst. Först beräknas varje förälders nettoinkomst efter skatt. Från detta dras ett förbehållsbelopp förälderns egen försörjning samt för underhåll åt barn och eventuell make eller sambo. Återstående belopp utgör förälders överskott. Resekostnaderna fördelas proportionellt mellan föräldrarna beroende på överskottets storlek. (detta är dock bara ett förslag och ni kan helt och hållet själva försöka komma överens om hur ni vill göra)

Som du märker så finns det inget givet svar på hur kostnaderna ska fördelas. Utan det blir upp till domstol att avgöra om ni inte själva kan komma överens. Jag kan tyvärr inte ge dig ett mer exakt svar än så eftersom det inte framgår tydligare av lag, förarbeten eller av doktrin.

Hoppas det gav dig lite hjälp på vägen!

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000