Vem ska skjutsa till umgängesföräldern?

2019-06-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hejsan. Vi har det lite komplicerat här nu, min sambo har 2 egna barn och sen har vi ett gemensamt. Hon har ensam vårdnad om sina egna barn. Och hon har flyttat hem till mig, så fadern till hennes andra barn säger att hon är skyldig att köra barnen till hobom och hämta dem igen när han ska ha dem. Hans anledning är att "hon flyttade utan att fråga först". Men det behöver hon väl inte göra när hon har ensam vårdnad? Samt att han kan höra av sig på torsdagen om att vi ska köra barnen på fredagen till honom, så vi kan ju aldrig planera något själva hemma för man vet ju aldrig när han ska ha dem. Samt att det framkommer hot, så fort man inte gör som han vill.
SVAR

Hej,

Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline. Jag förstår att din situation är mycket jobbig.

När det kommer till umgänge så kan det ska det sägas att det är föräldrarnas gemensamma ansvar att se till att barnet får umgänge med båda föräldrarna. Det smidigaste är om föräldrarna själva kommer överens om ett upplägg som passar deras specifika situation. Vill föräldrarna ha ett juridiskt bindande avtal om umgänget så måste avtalet vara skriftligt och ges in till socialnämnden, se Föräldrabalken 6 kap 15 § a.

Det är ju såklart inte alltid så enkelt.

När det kommer till frågan om vem som ska hämta och lämna så finns det inte en uttrycklig regel som hanterar detta problem. Det finns dock en regel som reglerar kostnaderna för resor. Enligt denna regel ligger det primära ansvaret på umgängesföräldern, dvs pappan i er situation. Boendeföräldern ska hjälpa till att betala om resan är mer än 10 mil och om boendeföräldern har ekonomiska förutsättningar att betala, se Föräldrabalken 6 kap 15 b.

Rättsfallet RH 1999:30 behandlar frågan om vem som ska hämta. Domstolen kommer här fram till att om boendeföräldern är skyldig att betala för resan, dvs resan är mer än 10 mil och det finns ekonomiska förutsättningar, så ska boendeföräldrarna också hjälpa till att skjutsa barnet.

När det kommer till ert fall så kan jag inte uttala mig om det är mer än 10 mils resa eller om mamman har ekonomiska förutsättningar. Det viktiga att komma ihåg här är dock att huvudregeln är att umgängesföräldern ska hämta och betala resorna. Han kan därför inte tvinga er att köra barnen till honom. Ni är endast skyldig att hjälpa till om resan är lägre än 10 mil. Men det huvudsakliga ansvaret ska dock ligga på pappan ända.

Det faktum att mamman har ensam vårdnad spelar ingen roll i denna fråga.

Min rekommendation är att ni ska försöka få till ett avtal mellan mamman och pappan om umgänget. Går inte detta så skulle jag rekommendera att gå till domstol och få umgänget fastslaget där, så att ni kan börja planera vardagen och känna trygghet. Tänk på att det är barnet som har rätt till umgänge med sin pappa, inte pappan som har rätt till umgänge med barnet, se Föräldrabalken 6 kap 15 §.

När det kommer till hoten så rekommenderar jag att ni polisanmäler dem.

Hoppas detta har varit till hjälp!

Vänligen,

David Gardell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1369)
2020-01-14 Kan jag önska vilka som ska vara vårdnadshavare om vi föräldrar skulle avlida?
2020-01-11 Kan man kräva barn att betala hyra?
2020-01-11 Vad krävs för enskild vårdnad och ensam umgängesrätt?
2020-01-07 Vårdnashavares rätt att resa utomlands med barn utan den andra vårdnadshavarens samtycke

Alla besvarade frågor (76367)