FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente11/05/2015

Vem ska närvara vid delgivning av testamente?

Hej

Min far har avlidit och nu undrar vi barn vem eller vilka som skall närvara när testamentet uppläses.

mvh

Andreas Persson

Lawline svarar

Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till LawLine.

Vem som ska närvara vid delgivning av ett testamente är inte stadgat i lag. Dock föreskriver 14 kap 4§ (https://lagen.nu/1958:637#K10) Ärvdabalken att den som är arvinge, eller annars berörd av testamentet (testamentstagare) skall delges detta. När delgivning skett har däremot betydelse för hur länge en arvinge kan klandra testamentet, vilket kan ske inom 6 månader från det att delgivningen har skett enligt 14 kap 5§ Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K10).

Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, och ber er annars att återkomma med följdfrågor i frågeformuläret.


Tobias HåkanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?