FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt12/02/2021

Vem ska mitt barn bo hoss ifall jag avlider?

Hej.

Ensamstående med barn. Delad vårdnad om en dotter på 5 år. Fadern har aldrig tagit ansvar och träffar barnet sällan. Hon har således ingen nära anknytning till honom.

Om jag skulle avlida vill jag såklart inte att hon ska tvingas flytta dit. Förstått att jag bör upprätta testamente där min vilja och orsak kring detta framkommer. Men är det också viktigt för mig att upprätta en framtidsfullmakt? Vad kan vara positivt med detta för mitt minderåriga barn?

Vänligen

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Frågan regleras i föräldrabalken (FB).

Vad händer om du avlider

Ni har delad vårdnad om ert barn. Om du dör kommer din dotters pappa få ensam vårdnad om henne och hon kommer att bo hos honom (6 kap., 9 §, 1 stycket, FB).

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Här beaktas barnets behov av en nära och god kontakt till båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap., 2 a §, FB).

En särskilt förordnad vårdnadshavare

Om båda vårdnadshavare dör, eller en förälder med ensam vårdnad dör, kan barnet få en särskilt förordnade vårdnadshavare. I denna situation kan en förälders tillkännagivande om vem de önskar som särskilt vårdnadshavare tillmätes betydelse, om det inte är olämpligt (6 kap., 10 §, FB). Jag tror det är det du menade när du skrev om testamente/framtidsfullmakt.

Men detta är inte aktuellt ifall du avlider och din dotters pappa fortfarande levar, eftersom ni har delad vårdnad.

Jag tolkar frågan som att du känner dig orolig för vad som kommer att hända, eftersom du inte upplever att din dotters pappa tar ansvar för ert barn. Men det blir socialnämndens/kommunens ansvar att hjälpa, ifall han inte tar hand om barnet.

Ändring i vårdnaden

Du skriver att du inte vill att barnet ska bo med sin pappa om du avlider. Om du verkligen är säker på att det inte vore bra för ditt barn att bo med sin pappa, kan du försöka att få ensam vårdnad, antigen genom avtal eller via domstolen. Men tänk på att det inte är säkert att påverkar huruvida hon kommer bo med ham, ifall du avlider. Om du har ensam vårdnad och avlider, kommer din dotter antigen bo med sin pappa eller en särskilt förordnad vårdnadshavare, och du kan lämna önskemål om vem som eventuellt ska förordnas som vårdnadshavare (6 kap., 9 §, 2 stycket, FB).

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Vänligen,

Geske Lovmand HvidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000