Vem ska hämta/lämna barnet vid umgänge och hur kan vi byta umgängeshelger?

2018-11-14 i Barnrätt
FRÅGA
Hejsan. Flyttade för två år sedan tbx till min hemby då ja fick ett nytt jobb. Min dotter bor kvar hos sin pappa ca 25 mil bort,hon är 11,5 år. Är det hela mitt ansvar att hämta och lämna vid umgänge med henne?Har henne varannan helg samt alla lov. Sen skulle ja för min och hennes bästa när hon är hos mig behöva byta helger,men vet att han aldrig skulle gå med på det. Hur mkt har ja att säga till om där när det gäller att byta helger samt vem som ska hämta å lämna??det känns som att han tror han inte har några som helst skyldigheter. Han har sagt att han aldrig skulle hämta henne hos mig då ja valt att flytta. Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej, tack för att du vänder till oss på Lawline med din fråga!

Aktuella regler för dina frågor finns i 6 kap föräldrabalken (FB). Vad jag förstår under du två saker:

1. Vems ansvar är det att hämta och lämna dottern när hon ska umgås med dig?
2. Vilka möjligheter finns att byta helger som dotter är hos dig?

FRÅGA 1

Hämtning och lämning – finns ingen uttalad regel
Det finns ingen uttalad regel som säger vem som ska hämta och lämna barnet vid umgänge med den andra föräldern. Vi ska dock ha i åtanke att båda föräldrarnaansvarar för att umgänget med den andra föräldern så långt som möjligt tillgodoses (6 kap 15 § FB). Av det kan vi säga att det bästa vore om du och barnets pappa själva kommer överens om en lösning som passar er och er dotter.

Ni kan få ett beslut av domstol
Om ni inte lyckas komma överens, kan ni få saken prövad i domstol (6 kap 15 a § FB). Domstolen har i ett tidigare mål prövat frågan om vem som ska skjutsa barnet till umgängesföräldern (RH 1999:30). Då utgick domstolen från en regel om vem av föräldrarna som ska stå för kostnaden för hämtning och lämning. Regeln säger att umgängesföräldern som utgångspunkt ska stå för denna kostnad (6 kap 15 b § FB). Den föräldern barnet bor med (boendeföräldern) ska dock hjälpa till att betala om

1. avståndet till umgängesföräldern är mer än 10 mil och
2. boendeföräldern har tillräckliga ekonomiska tillgångar.

I rättsfallet var inte dessa kriterier uppfyllda. Boendeföräldern var därför inte skyldig att betala och inte heller att skjutsa barnet till umgängesföräldern. Med andra ord fick umgängesföräldern ansvara för hämtning och lämning av barnet eftersom boendeföräldern inte hade något ansvar för kostnader.

Det här gäller i ert fall
Om vi översätter detta till ert fall gäller följande. Du (som umgängesförälder) är som utgångspunkt ansvarig för kostnaderna och därmed även för hämtning och lämning. Sannolikt har dock även barnets pappa ett visst ansvar i kostnaderna eftersom det är längre än 10 mil mellan er. Detta gäller dock bara om hans ekonomiska situation tillåter det. Om ni ska dela på kostnaderna, borde ni även ha delat ansvar kring hämtning och lämning. Det borde därför inte bara vara du som hämtar och lämnar.

FRÅGA 2

Umgänget med en förälder som barnet inte bor ihop med ska ske på det sätt som är bäst för barnet (6 kap 2 a § och 15 § FB). Den faktorn ska vara avgörande för alla beslut som gäller vårdnad, boende och umgänge.

Om barnets pappa inte går med på att byta helger genom att du bara pratar med honom, kan du ta kontakt med socialtjänsten. Socialtjänsten har möjlighet att hjälpa er att komma till stånd med ett avtal som är i enlighet med er dotters bästa (6 kap 17 a § FB). Om även socialtjänsten anser att de helger du förespråkar är bäst för er dotter, kommer de endast godkänna avtalet om det anger "rätt" helger för umgänge.

Om inte pappan går med på att få hjälp av socialtjänsten, kan du ansöka direkt till domstolen om att de ska besluta om vilka helger ni ska träffas (6 kap 15 a § FB). Domstolen kommer då göra en bedömning om vad som är bäst för er dotter, och du och pappan får anpassa situationen därefter.

På samma sätt kan frågan om vem som ska hämta/lämna lösas ifall ni inte kommer överens själva.

Det absolut bästa vore dock om ni på egen hand, eller med hjälp av socialtjänsten, kan komma överens. Detta då det ofta är krävande och tröttsamt att ta konflikten i domstol.

Hoppas du fått lite vägledning i dina frågor och att ni hittar en lösning som passar alla! Du är varmt välkommen att höra av dig igen vid fler funderingar. Du kan även ringa vår telefonrådgivning om du tycker det är lättare att beskriva situationen över telefon och på så vis få ett lite utförligare svar.

Allt gott!

Julia Amundsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1174)
2019-05-20 Böter från kollektivtrafik - vem hamnar hos kronofogden?
2019-05-20 Vem får vårdnaden om min son om jag dör?
2019-05-18 Hur bestämmer man var barnen ska gå i skola vid gemensam vårdnad?
2019-05-18 Rätt till umgänge med sitt barn

Alla besvarade frågor (69128)