Vem ska godkänna arvsskiftet?

2020-10-13 i Arvsskifte
FRÅGA
Vi ska nu göra ett arvskifte. Den efterlevande maken har begärt jämkning enl 12:2 ÄktB och därmed behåller sitt giftorättsgods. Ska han nämnas i Arvskiftet? Eller är det bara de gemensamma barnen och särkullbarnet som ska skrivas in i och godkänna arvskiftet? Tacksam för er hjälp!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jämkning enligt 12 kap. 2 § ÄB

Resultatet av att denna regel tillämpas blir, precis som du skriver, att den efterlevande maken behåller sitt giftorättsgods. Det giftorättsgods som tillhörde den avlidna tillfaller sedan dödsboet och utgör kvarlåtenskapen. Det är därefter denna kvarlåtenskap som blir föremål för arvsskiftet.

Vilka ska skrivas in och godkänna arvsskiftet?

När ett arvskifte genomförs ska det upprättas en handling som sedan ska skrivas under av dödsbodelägarna (23 kap. 4 § ÄB). Dödsbodelägare är efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare (18 kap. 1 § ÄB). I denna krets ingår alltså de personer som har rätt till arv direkt.

Eftersom den avlidna var gift aktualiseras makes arvsrätt enligt 3 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att den efterlevande maken kommer ärva före de gemensamma barnen, men inte före särkullbarnet. De gemensamma barnen har rätt till efterarv när den efterlevande maken går bort (3 kap. 2 § ÄB). Dödsbodelägare kommer då att bli den efterlevande maken samt särkullbarnet. Det innebär alltså att efterlevande make och särkullbarn ska underteckna den handling som ska upprättas vid arvsskiftet. De gemensamma barnen kommer sedan att vid den efterlevande makens död att bli dödsbodelägare i boet efter den efterlevande maken. Därigenom kommer de att få ut sitt arv.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi Östling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (688)
2022-01-25 Hur påverkas bröstarvingars arvslott vid överlåtelse av egendom till andra?
2022-01-23 Förklaring av äktenskapsförord, lagstadgad arvsrätt mellan makar och vem som är arvtagare
2021-12-29 Vad sker ifall arvtagare går bort innan arvskifte är klart?
2021-12-26 Ägarövergång av fastighet genom arv

Alla besvarade frågor (98704)