Vem ska få ta över hyresrätten vid en bodelning?

2020-04-30 i Bodelning
FRÅGA
ag står inför en eventuell separation. Inget samboavtal finns. Min enda oro jag har är att jag vill ta över hyreslägenheten vi bor i då jag har mycket liten chans att få en annan lägenhet. Vi har varit sambos i över 10 år men bott i denna hyresrätten i 2,5 år som införskaffades för att vi skulle bo i den gemensamt. Min sambo fick stå på detta hyreskontraktet pga av att jag har anmärkningar och skulder hos KFM. Jag tjänar dock bra och har råd att betala hyran med mycket god marginal. Vi har ett gemensamt barn på 8 år som kommer bo halva tiden hos mig. Cirka 3 ggr i veckan arbetar min Sambo tider som gör att jag är den som oftast får lämna och hämta på skolan. Lägenheten ligger 100 meter från skolan och jag har alltid möjlighet att hämta och lämna varje dag till skillnad från min sambo, samt att jag är beredd att anpassa mig helt efter hennes schema. Med tanke på att jag inte kommer få en lägenhet så skulle det förstöra umgänget med min son helt om jag inte kan bo kvar. Hon har bil, jag har ingen bil. Min sambo har stått i bostadskö länge och har ca 500.000 i sparkapital. Som jag förstått det så ska det också göras en skälighetsbedömmning sidan om behovsbedömmningen när det gäller vem som får lägenheten, min sambo har väl lagt ca 50.000 på det gemensamma bohaget och jag i princip inget. Kan det då ses som oskäligt att jag får ta över lägenheten samt halva bohaget för att min sambo är den som betalat för allt ? Vad tror ni mina chanser är att få lägenheten i en bodelning?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör bodelning efter ett samboförhållande och regleras i sambolagen, hädanefter SamboL.

Jag kommer först att övergripande gå igenom regleringen på området för att sedan tillämpa den på ditt fall.

Bostaden

En hyresrätt blir samboegendom om den införskaffades för gemensam användning (3, 5 § § SamboL). När sambor flyttar isär har den sambo som har störst behov av hyresrätten rätt att ta över den (16 § SamboL). Faktorer som påverkar bedömningen är om det finns barn i bilden och om barnet huvudsakligen kommer att bo hos en av samborna, sambornas ekonomiska situation och vilka möjligheter man har att hitta ett nytt boende. Har en av samborna många ködagar i bostadskön och lätt kan hitta en ny bostad medans den andra sambon kommer få svårt att hitta en ny lägenhet pekar det på att den som har sämst möjlighet att få en ny bostad ska få ta över hyresrätten.

Bohaget

När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen på begäran av någon av samborna fördelas mellan dem genom bodelning. Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § SamboL). Under bodelningen ska samboegendomen delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Sambornas gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om den förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Allting som under samboförhållanden köpts in till den gemensamma bostaden utgör samboegendom, till exempel möbler och hushållsmaskiner (6 § SamboL).

Situationen i ditt fall

Eftersom din sambo har stått i bostadskön länge och därför har lättare att hitta en ny bostad samt har en bättre ekonomisk situation pekar detta på att du ska få ta över kontraktet till hyresrätten. Det finns ingenting i din situation som pekar på att bohaget inte skulle delas lika enbart för att din sambo har betalat största delen av bohaget.

Hoppas att du fick svar på din fråga!


Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2772)
2021-04-07 Kan en bostadsrätt ges bort genom gåva med ett villkor om att bostadsrätten ska utgöra enskild egendom?
2021-04-04 Investera enskild egendom i samboegendom
2021-03-31 Vems är bostaden om min make köper den för pengar han fått i arv?
2021-03-31 Bodelning - ingår bilar och pengar?

Alla besvarade frågor (91059)