Vem ska betala vattenskada i bostadsrätt?

2020-09-14 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,En nära bekant äger en bostadsrätt inom HSB där en fuktskada uppstått i ett våtutrymme pga bristande s.k. fuktspärr i grundkonstruktionen utfördför ca femtio år sedan. Skanska har nu stått för sanering och åtgärd. Bostadsrättsföreningen skickar därefter en faktura till bostadsrätts-havaren med krav på betalning...? Kan detta vara rimligt och hurhanterar vi ett bestridande av begärda kostnad? - Det handlar alltså inteom vare sig vårdslöshet eller försummelse från bostadrättshavarens sida enl. BRL...-
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I en bostadsrättsförening står medlemmen för reparationer och underhåll av sin egen lägenhet, medan föreningen står för det som finns utanför i den övriga delen av huset. Begreppen som används är inre respektive yttre underhåll och är reglerat via lag och föreningsstadgarna.

Samma ansvarsfördelning gäller vid en vattenskada. Det finns dock ett undantag kring vem som ansvarar för reparationerna, beroende på vad det är för skada. Ett undantag där föreningen får betala reparationerna som uppstår inne i en lägenhet är vid skada på en trycksatt tappvattenledning, då ansvarar bostadsrättsföreningen för reparationerna samt följdskador enligt lag. Ett undantag från det är om någon varit vårdslös.

De skador som uppstår i de delar av huset tom tillhör det yttre underhållsansvaret ska alltid föreningen reparera. Vid andra vattenskador inne i lägenheten som inte beror på en vattenledning är bostadsrättshavaren skyldig att stå för reparationskostnaderna, oavsett om det är personen som orsakat skadan eller inte.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1144)
2021-03-02 Kan min pappa ge mig sin bostadsrätt även fast vi är två syskon?
2021-02-28 Kan en bostadsrättsförening neka köpare av bostadsrätt?
2021-02-26 Fråga om när en lägenhet anses vara upplåten för självständigt brukande
2021-02-20 Äganderätt vid bostadsköp

Alla besvarade frågor (89848)