Vem ska betala skatten för bostadsrätten?

FRÅGA
Hej!Min mamma har gått bort och de enda pengarna som kommer att bli kvar efter att alla skulder är betalade är pengar efter försäljning av en bostadsrätt. Jag vet att arvsskatten är avvecklad men behöver jag betala skatt på vinsten jag får efter försäljningen av bostadsrätten då den ökat i värde sedan mina föräldrar köpte den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dödsbo och dess ansvar

Reglerna om arv finner vi i Ärvdabalken (1958:637), hädanefter refererad till som ÄB. Här framkommer det att kvarlåtenskapen, dödsboet, förvaltas av dödsbodelägarna. En dödsbodelägare kan utses särskilt alternativt vara efterlevande make, sambo, arvingar och universella testamentstagare. Dödsboet är en juridisk person och ansvarar därmed själv för dess tillgångar och skulder. (18 kap. 1 § ÄB)

Vilken beskattning sker?

Reglerna om beskattning finner vi i inkomstskattelagen (1999:1229), hädanefter refererad till som IL. Här framkommer det att vinsten efter en bostadsrättsförsäljning beskattas med 22/30. (46 kap. 18 § IL)

Sammanfattning

Som jag tolkar din fråga är det själva dödsboet som sålt bostadsrätten och därmed kommer det vara dödsboet som ska deklarera och betala in reavinstskatten. Skulle det dock vara en arvtagare som ärvt bostadsrätten och därefter sålt den så kommer arvtagaren bli skyldig att betala in reavinstskatten från försäljningen (44 kap. 21 § och 46 kap. 18 § IL).

Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (897)
2021-02-28 Jämkning av förmånstagarförordnande
2021-02-27 Ska man dela på ena makens arv vid bodelning?
2021-02-26 Vem får bevittna ett gåvobrev?
2021-02-26 Fråga om efterarv, kvotdelsberäkning samt rätten att taga arv

Alla besvarade frågor (89990)