Vem ska betala överlåtelseavgift vid överlåtelse av bostadsrätt?

2017-07-25 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Jag ska köpa en bostadsrätt lägenhet och det står att jag (köpare) ska betala överlåtelseavgiften.Är detta rätt? Kan säljare och mäklaren ställa detta krav?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår från att det är överlåtelseavtalet av bostadsrätten som säger att det är du som köpare som ska betala överlåtelseavgiften. Här måste man skilja på frågan om vem som ska stå för avgiften gentemot bostadsrättsföreningen, alltså vem som ska betala in själva avgiften, och frågan om hur avgiften ska regleras mellan parterna, alltså vilken av parterna som slutligen kommer att betala avgiften.

Vem som ska stå för överlåtelseavgiften gentemot bostadsrättsföreningen framgår av bostadsrättsföreningens stadgar. BRL 7 kap. 14 § första stycket. Vem som ska stå för avgiften parterna emellan kan regleras i överlåtelseavtalet.

Det går att tänka sig två alternativ här. Antingen står det i föreningens stadgar att det är köparen som ska betala överlåtelseavgiften, i så fall är det som står i överlåtelseavtalet bara ett förtydligande av vad som enligt stadgarna gäller mellan dig och bostadsrättsföreningen.

Det andra alternativet är att det står i stadgarna att säljaren ska betala överlåtelseavgiften. I det fallet så går det att avtala att köparen slutligen ska stå för avgiften gentemot föreningen, antingen genom att kompensera säljaren för det inbetalade beloppet, alternativt att köparen betalar avgiften åt säljaren.

Det finns alltså inget hinder mot att säljare/mäklare försöker få med ett villkor som säger att köparen ska betala överlåtelseavgiften trots att det står i föreningens stadgar att det är säljaren som ska stå för den. Om du är missnöjd med villkoret så finns det dock inget som hindrar att du försöker förhandla med säljaren för att få bort villkoret.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1256)
2021-12-01 Grannen tycker att vårt barn stör- vad gäller?
2021-11-29 Har bostadsrättsförening ansvar för snöskottning?
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97585)