Vem ska betala för vad i ett samboförhållande?

FRÅGA
Hej, jag flyttade in till min sambo och huset han äger och vi har nu bott tillsammans i 5år.Under åren så har min sambo betalat för större renoveringar och utbyggnationer av huset så som wc renovering och uterumbygge medans jag sått för mindre renoveringar så som ommålningar, tapetseringar och lite nya möbler.Hushållsutgifterna har vi ingen direkt uppdelning på utan sambon betalar det mesta medans jag betalar maten och en stående summa till huset. Vi har stor löneskillnad där jag tjänar 50% mindre än honom.Vi har våra dispyter kring detta och mina frågor är: Är det rimligt att jag ska betala hälften av utbyggnaderna och de större renoveringarna?Är det rimligt att jag ska betala hälften av räntan och amorteringar på hans huslån? Tack på förhand
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det rimligt att jag ska betala hälften av utbyggnaderna och de större renoveringarna?

Sambolagen gäller om två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § SamboL). Med "gemensamt hushåll" åsyftas att samborna delar på sysslor och utgifter. Det ska med andra ord finnas ett samarbete gällande vardagliga sysslor i hemmet. Dessutom ska samborna ha gemensam ekonomi eller ett ekonomiskt samarbete att man kan tala om en hushållsgemenskap. Det finns dock inga bestämmelser i sambolagen om vem som ska betala för vilka utgifter eller hur mycket en sambo ska bidra med i parförhållandet. Det är upp till parterna själva att bestämma.

Är det rimligt att jag ska betala hälften av räntan och amorteringar på hans huslån?

Att någon annan än den betalningsskyldige vidtar åtgärder på den betalningsskyldiges sida och fullgör dennes förpliktelse kallas intervention och är vanligen tillåtet i fråga om penningfordringar. Huvudregeln är dock att den betalningsskyldige ska betala sina fordringar (jfr 1 § SkbrL). Du har därför ingen skyldighet att betala räntan och amorteringar på din sambos huslån.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3020)
2021-10-23 Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

Alla besvarade frågor (96519)