Vem ska betala för resekostnaderna vid umgänge?

2020-02-29 i Barnrätt
FRÅGA
När föräldrarna är skilda och har gemensam vårdnad om barnen och båda tjänar ungefär lika mycket, vem ska då stå för resor till umgängesföräldern? Umgängesföräldern betalar underhåll och boendeföräldern får barnbidragen. Boendeföräldern tar även alla föräldradagar Det låter inte rättvist då barnen tillbringar nästan varje helg hos umgängesföräldern. Boendeföräldern är inte villig att samarbeta överhuvudtaget. Vad kan man göra och vad säger lagen?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör kostnader för resor i samband med umgänge och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Den föräldern som barnet ska umgås med har det primära ansvaret för kostnaderna för barnets umgängesresor. Bor barnet tillsammans med endast en förälder ska emellertid den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern, se 6 kap. 15 b FB. För att det ska finnas en skyldighet att bidra till resekostnaderna för boendeföräldern ska det inte förekomma något växelvis boende, vilket betyder att barnet bor i stort sett lika mycket hos var och en av föräldrarna. I ditt fall finns det en boendeförälder och det förekommer inget växelvis boende, i och med att umgängesföräldern endast träffar barnet på helgerna.

Huvudregeln är att den förälder som barnet bor hos ska vara skyldig att ta del av resekostnader endast när avståndet mellan bostadsorterna är relativt stort. I förarbetena anges som riktlinje att avståndet ska överstiga tio mil. Dock är en förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnaderna inte heller skyldig att göra det. Även andra omständigheter än ekonomiska förhållanden kan beaktas vid skälighetsbedömningen rörande kostnaderna. En sådan omständighet är om en förälder utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort. En godtagbar anledning för flytt kan till exempel vara att man har fått jobb på en annan ort.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll