Vem ska betala för en skada i bostadsrätt som hyrs ut i andra hand?

2020-04-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej,Jag har under en 6 månaders period hyrt ut min bostadsrätt i andra hand. När jag besiktade lägenheten vid utflytt hängde handfatet löst från väggfästet och jag var tvungen att ta hjälp för att kunna sätta fast det igen. Vid inflyttning var det inget fel på handfatet. Kan jag kräva min hyresgäst på kostnaden för att åtgärda felet? Hon hävdar i dagsläget att det är mitt ansvar för att hon har enligt sin utsago inte agerat vårdslöst utan att det bara hände.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpliga lagar:

När du hyr ut din bostadsrätt i andra hand är du i lagens mening en hyresvärd, och har därmed samma skyldigheter och rättigheter som en "vanlig" hyresvärd. Andrahandsuthyrning av en bostadsrätt regleras i lag om uthyrning av egen bostad samt jordabalkens (JB) 12 kap, som behandlar just hyra av bostad och lokal.

Vem som har skyldigheten att ersätta uppkomna skador i en hyresbostad:

I JB 12 kap. 24 § stadgas hyresgästens vårdplikt. Detta innebär att hyresgästen ska vårda bostaden samt är ansvarig för att ersätta de skador som är orsakade av denne medvetet eller på grund av vårdslöshet. Skador som skett på grund av olyckshändelser omfattas inte, och det är därmed hyresvärden som ska ersätta dessa. För att hyresvärden ska bli ansvarig för ersättningen måste det kunna bevisas att skadan uppkom under tiden som hyresgästen bodde där samt att det var en olycka. Praxis från Högsta domstolen stadgar att det är hyresvärden som har bevisbördan i situationer som dessa.

Vad som gäller i ditt fall:

För det första gäller det att du har fått tillstånd från din bostadsrättsförening att hyra ut din lägenhet, annars är du som ägare av bostaden ansvarig för skador. Om du kan visa att skadan uppkommit av vårdslöshet, och inte genom normalt brukande av lägenheten, kan du rikta ett skadeståndskrav mot hyresgästen. För att du ska få rätt i detta så krävs det alltså att du kan bevisa att handfatet lossnade på grund av vårdslöshet. Beroende på omständigheterna kan det blir svårt för dig som hyresvärd att uppfylla beviskravet. Du borde därför i första hand diskutera situationen med din hyresgäst och försöka komma fram till en rimlig lösning. Annars är du är varmt välkommen att kontakta en av Lawlines jurister som kan undersöka ditt ärende närmare här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?