Vem ska betala för barnets resor vid umgänge?

2019-09-26 i Barnrätt
FRÅGA
Hejsan .Barnens mamma flyttade ca 14 mil bort och stämde mig i samband med det mig på vårdnaden ,hon förlorade så jag blev fortsatt boendeförälder och mamman ska träffa barnen tre helgen i månaden .Hon ska lämna tillbaka barnen till skolan på måndag morgon och jag ska lämna dom hos henne fredag kl 16 .Före hon stämde mig så hämtade hon barnen hos mig men nu när jag får åka ca 70 mil i månaden så funderar jag lite på om jag verkligen ska behöva betala för mina resor . Det känns så konstigt att hon väljer att flytta men jag ska vara med å betala ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör resor i samband med umgänge och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Den föräldern som barnet ska umgås med har det primära ansvaret för kostnaderna för barnets umgängesresor. Bor barnet tillsammans med endast en förälder ska emellertid den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern, se 6 kap. 15 b § FB. Bestämmelsen gäller inte om barnet bor växelvis med föräldrarna, vilket betyder att barnet bor i stort sett lika mycket hos var och en av föräldrarna. I ditt fall är du boendeföräldern och det förekommer inget växelvis boende, i och med att den andra föräldern endast träffar barnet tre helger i månaden. I allmänhet bör den förälder som barnet bor hos vara skyldig att ta del i resekostnader endast när avståndet mellan bostadsorterna är relativt stort. I förarbetena anges som riktlinje att avståndet ska överstiga tio mil. I ditt fall överstiger avståndet till mamman tio mil, vilket gör att du kan behöva ta del i kostnaderna för resorna.

Utgångspunkten vid fördelning av resekostnader är föräldrarnas ekonomiska förmåga. Även andra omständigheter än ekonomiska förhållanden kan beaktas vid skälighetsbedömningen. En sådan omständighet kan vara att en förälder utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort. Eftersom du ska ta del i kostnaderna för umgängesresor verkar den andra föräldern haft en godtagbar anledning för flytten.

Frågan om resekostnader kan prövas på nytt, för ändring krävs det dock ändrade förhållanden. En dom eller ett avtal om resekostnaders fördelning kan jämkas av domstolen om ändrade förhållanden föranleder det. Som ovan nämnt kan du bli tvungen att ta del av kostnaderna. Har det kommit upp ändrade förhållanden som gör att du borde betala mindre eller ingenting alls måste du få det nuvarande avtalet jämkat.

Om du vill komma i kontakt med en jurist som biträder dig i ärendet är du välkommen att kontakta oss för att boka en tid, detta kan göras antingen på vår hemsida https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll