FrågaOFFENTLIG RÄTTSkola och utbildning27/06/2016

Vem ska betala?

hej

Jag kommer att anmäla en skola där mina barn ( 12 år och 11 år) läser, på grund av diskriminering och dåligt behandling från skola. Men vet inte om jag ska betala juridiska kostnader själv eller inte. Jag blir tacksam om ni svarar på min fråga.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledningsvis var det mycket tråkigt att höra om skolans personal har betett sig illa gentemot dina barn. När det handlar om stämningar och tvistemål som i detta fall är det oftast så att man yrkar på att motparten ska stå för samtliga kostnader som rättegången har medfört (om det nu går så långt) ifall du skulle vinna framgång i rätten. Om ni stannar vid en förlikning skulle du också kunna lägga in dina önskemål om vem som ska stå för kostnaderna. I det fall att du inte yrkar på det ovan föreslagna kommer du behöva stå för samtliga kostnader själv, eftersom det är du som t ex beställer juridiska tjänster osv.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara WelinRådgivare