Vem ska barnet bo hos när mamman flyttat långt iväg?

2017-09-29 i Barnrätt
FRÅGA
Vad gäller vid gemensam vårdnad vid separation mellan sambors.Mamman har valt att flytta 10 mil från bostaden till sina föräldrar .Hon har även stora skulder.Kan inte heller pendla till förskolan med barnet.Pappan vill ha enskild vårdnad så länge mamman väljer att bo så långt borta
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om föräldrarna har gemensam vårdnad så kan man få denna ändrad till enskild vårdnad, antingen genom att föräldrarna avtalar om ensam vårdnad ( 6 kap 6 § Föräldrabalken) eller att rätten beslutar om vem av föräldrarna som ska ha ensam vårdnad, om talan väcks i vårdnadsfrågan (6 kap 5 § FB). Vårdnad och boende är dock inte samma sak. Föräldrarna kan ha delad vårdnad medan barnet bor hos den ena. Även här kan föräldrarna själva avtala om detta, det vill säga att de har delad vårdnad men under tiden mamman bor långt ifrån förskolan så bor barnet hos pappan (6 kap 14a § FB). Om detta inte heller fungerar kan pappan välja att väcka talan i rätten och så blir det upp till rätten att besluta. När rätten ska besluta om boende utgår de alltid ifrån barnets bästa och inte vad som är mest rättvist för föräldrarna. Man gör en helhetsbedömning där alla möjliga faktorer vägs in. Om barnet vuxit upp i staden pappan bor i och även skaffat vänner och går i förskola där talar det givetvis för att boendet ska fortsätta vara hos pappan, men det är omöjligt att ge ett fullständigt svar i en sådan här kort fråga när man inte har fått alla omständigheter utredda. Mitt förslag skulle därför primärt vara, under förutsättning att detta är möjligt givetvis, att föräldrarna avtalar om att barnet bor hos pappan under veckorna när det är förskola men att vårdnaden fortsätter att vara gemensam.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina Lundh
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1749)
2021-07-31 Förälder som motsätter sig utökat umgänge eller växelvist boende
2021-07-31 Nekat umgänge på grund av befarat missbruk
2021-07-31 Har man en skyldighet att tvinga barnet och träffa umgängesföräldern?
2021-07-31 Undanhålla barnets pass vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (94568)