FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt16/11/2017

Vem ska ansvara för skador i en hyresrätt?

Om man bor i studentboende vad för skador står man för? Ifall kylen eller frysen inte funkar som den ska vem ska stå för de? Min kyl har sen jag flyttat in varit dålig, min frysta kyckling har inte varit fryst utan tinats i frysen??? Så dålig har den varit och nu har den lagt av..de kommer någon vätska ur frysen och de luktar riktigt illa går knappt att vara i lägenheten hur de luktar. Har ringt och de ska komma och kolla men jag vill veta mina rättigheter så jag kan stå på mig. Vems fel är de? Frysen är helt tinad nu så har fått slänga massa mat för dem hsr tinat till vatten...

Lawline svarar

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande hyresrätt finns i 12 kap. jordabalken (1970:994). Jag tolkar dig som att din första fråga är vilka skador en hyresgäst själv ansvarar för. Av 24 § framgår att hyresgästen ska ersätta skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet. Av andra stycket framgår också att hyresgästen genast ska meddela hyresvärden om en skada som omedelbart måste avhjälpas uppkommer. Av din fråga verkar det som att du inte själv har orsakat skadan på frysen på något sätt och du har också meddelat din hyresvärd om att den är trasigt. Du har därmed agerat precis som du ska och är inte skyldig att exempelvis bekosta lagning av frys eller en ny om så skulle behövas.

Ansvaret för att åtgärda faller därför på hyresvärden, vilket följer av 15 §. Under hyrestiden ska hyresvärden nämligen hålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. För att du ska kunna använda din lägenhet för det avsedda ändamålet bör du ha tillgång till en fungerande frys. Enligt andra stycket ska hyresvärden också ombesörja sedvanliga reparationer som följer av lägenhetens försämring genom ålder och bruk. Av 11 § följer också att du själv får avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske. Nu verkar det visserligen som att din hyresvärd ska avhjälpa felet på frysen, men kan vara bra att veta. Slutligen kan du enligt samma paragraf ha rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på hans försummelse. Jag tänker då på maten du har fått kasta. Om hyresvärden inte vill ersätta dig för maten råder jag dig också att kolla med din hemförsäkring, du kan ha rätt till ersättning från den. Hoppas du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare