Vem prövar frågan om resning av beslut från mark- och miljööverdomstolen?

2020-01-17 i Domstol
FRÅGA
Hej, i ert svar https://lawline.se/answers/14083 anges att högsta domstolen prövar frågan om resning av beslut från mark- och miljööverdomstolen. Varifrån har man den uppgiften? I lagen om mark- och miljödomstolar anges att mark- och miljööverdomstolen är sista instans.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Resning är ett extraordinärt rättsmedel. Av 11 kap. 13 § regeringsform följer att det är Högsta domstolen som prövar frågan om resning av beslut. Högsta förvaltningsdomstolen prövar dock frågan om resning när det gäller ett ärende för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. Mark- och miljödomstolen är högsta instans i vissa spörsmål, exempelvis mål enligt miljöbalken (5 kap. 5 § lagen om mark- och miljödomstolar). Det är dock inte en domstol vars beslut Högsta förvaltningsdomstolen prövar frågan om resning för.

Frågan om resning av beslut från mark- och miljööverdomstolen ska således prövas av Högsta domstolen om inte någonting annat angetts i lag. I 58 kap. 4 § rättegångsbalk anges att en resningsansökan skriftligen ska inges hos hovrätten om domen meddelats i tingsrätten och i annat fall hos Högsta domstolen. En lagregel som säger att resning av beslut från mark- och miljööverdomstolen ska prövas av annan än Högsta domstolen finns inte. Det är därför Högsta domstolen som prövar frågan om resning av beslut från mark- och miljööverdomstolen.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (438)
2020-09-29 Juridisk rådgivning
2020-09-28 Vad betyder det att ett mål avskrivs?
2020-09-28 Om en domstol i ett annat land inte följer lagarna kan jag då klaga hos ett annat land/instans?
2020-09-23 Kommer målet automatiskt att handläggas som ett förenklat tvistemål?

Alla besvarade frågor (84692)